UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Locating Lynette Roberts

‘Always Observant and Slightly Obscure'

Golygydd(ion): Siriol McAvoy

Iaith: Saesneg

Cyfres: Writing Wales in English

Ebrill 2019288 tudalen216x138mm

Clawr Meddal - 9781786833822 eLyfr - epub - 9781786833846 eLyfr - mobi - 9781786833853 eLyfr - pdf - 9781786833839

Am y llyfr

Bardd a nofelydd modernaidd eithriadol yw Lynette Roberts, gyda’i delweddaeth fyw a’i harbrofi anesmwyth. Mae ei hysgrifennu’n dangos hiraeth dwbl – am Gymru, ac am yr Ariannin a adawyd ganddi. Mae ei barddoniaeth yn symud yn barhaus rhwng lliwiau, mytholegau a thirweddau’r ddwy wlad, a thrwy wneud hynny, mae’n codi cyfres o gwestiynau pwysig: ble, a beth, yw cartref? Sut ydym ni’n preswylio mewn amser a lle penodol? Am y tro cyntaf, yn y gyfrol hon o ysgrifau ceir rhywfaint o’r ymchwil pwysicaf ar waith Roberts i ymddangos ers ailgyhoeddi ei chyfrol Collected Poems yn 2005. Gydag amrywiaeth o ysgolheigion blaenllaw’n cyfrannu, mae pob ysgrif yn ceisio ‘gosod’ Roberts mewn rhyw ffordd, gan ddadansoddi’r amgylcheddau y mae ei hysgrifennu’n ymateb iddynt a cheisio datod ei sgeiniau o gysylltiadau cenedlaethol, diwylliannol a gwleidyddol sy’n cydblethu. Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn nodi pynciau allweddol yng ngwaith anniffiniol, hiraethus Roberts, gan ddiffinio ei chyfraniad gwreiddiol i ddiwylliant llenyddol yr ugeinfed ganrif.


Dyfyniadau

‘Siriol McAvoy has assembled essays of impressive range and depth, admirably locating Lynette Roberts’s remarkable body of writing within the contexts of Welsh writing in English, war poetry, international modernism and women’s literature. This collection should be widely read and discussed, for it underlines the continuing and compelling relevance of this Argentine-born and Welsh-identifying poet to our understanding of the intersections between the particular and universal, national and transnational impulses within modernist literature.’
- Professor Daniel G. Williams, Swansea University

Cynnwys

Notes on Contributors
Acknowledgments
Introduction: Locating Lynette Roberts: ‘always observant and slightly obscure’- Siriol McAvoy
1. The Scarlet Woman – M. Wynn Thomas
2. ‘“You have a Welsh name, are you Welsh?’ he asked. ‘I don’t know,’ I replied”’: Lynette Roberts and Elective Welsh Identity – Katie Gramich
3. ‘I remember these things’: Memory, Misrepresentation and Cultural Tradition in Lynette Roberts’s Seven Stories – Michelle Deininger
4. ‘What changes break before us’: Semi-Peripheral Modernity in Lynette Roberts’s Poetry and Prose – Andrew Webb
5. Welsh Literary Modernism, Lynette Roberts, and David Jones: Unearthing ‘a huge and very important culture’ – Daniel Hughes
6. ‘Crusaders uncross limbs by green light of flares’: Lynette Roberts’s Avant-Garde Medievalism – Siriol McAvoy
7. Burnt Pain and Blasted Seashells: Lynette Roberts’s Estuarine War Writing – Leo Mellor
8. Listening and Location in the Poetry of Lynette Roberts – Zoë Skoulding
9. Lynette Roberts’s The Endeavour: A Generic Adventure – Charles Mundye

Select Bibliography
Index

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Siriol McAvoy

Darllen mwy