UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Medieval Wales c.1050-1332

Centuries of Ambiguity

Awdur(on): David Stephenson

Iaith: Saesneg

Cyfres: Rethinking the History of Wales

Mawrth 2019256 tudalen216x138mm

Clawr Meddal - 9781786833860 eLyfr - epub - 9781786833884 eLyfr - mobi - 9781786833891 eLyfr - pdf - 9781786833877

Am y llyfr

Ar ôl amlinellu cofnodion confensiynol am Gymru yn y Canol Oesoedd Uchel, mae’r gyfrol hon yn mabwysiadu agweddau mwy radical at y pwnc. Yn hytrach na thrafod ymddangosiad Gororau Cymru o safbwynt arferol arglwyddi ‘mewnwthiol’ y mers, er enghraifft, fe’i hystyrir o safbwynt Cymreig gan egluro atyniad ardal y Gororau i dywysogion Cymru a’i chyfraniad i gwymp tywysogaeth gynhenid Cymru. Mae’r dadansoddiad o gyflawniadau tywysogion y ddeuddegfed ganrif a’r drydedd ganrif ar ddeg yn canolbwyntio ar y broses baradocsaidd lle’r oedd strwythurau gwleidyddol cynyddol soffistigedig a diwylliant gwleidyddol newidiol yn cynnal tywysogaeth ymreolaethol, ond hefyd yn hwyluso cymathu llawer o Gymru i mewn i ‘ymerodraeth’ Seisnig yn y pen draw. Caiff y goncwest Edwardaidd sylw hefyd, a dadleuir ochr yn ochr â’r caledi a’r gorthrwm dilynol a ddioddefwyd gan lawer, y bu i’r dosbarth cynyddol o weinyddwyr ac arweinwyr cymunedol yng Nghymru oedd yn hanfodol i lywodraethu Cymru fwynhau oes o gyfloedd. Dyma lyfr sy’n cyflwyno’r darllenydd i’r dynion a’r menywod enwog a llai adnabyddus a siapiodd Gymru’r canol oesoedd.


Dyfyniadau

‘David Stephenson’s latest book is a bold commentary on historians’ writings about the political and “socio-political” history of medieval Wales over the past fifty years. A deliberate challenge to traditional interpretations, it is supported, as befits an accomplished historian of Gwynedd and Powys, by a depth of scholarship reflected in annotations and bibliographies that amount to a quarter of the book.’
- Emeritus Professor Ralph A. Griffiths, Swansea University

‘This is an invaluable contribution to the historiography of medieval Wales. Stephenson successfully challenges the enduring paradigm of the Gwynedd-led evolution of one Wales, and paints a more complex, multi-dimensional picture. An essential read for scholars and students of medieval Welsh history!’
- Dr Emma Cavell, Swansea University

Cynnwys

Acknowledgements
Abbreviations
Maps
Genealogical tables
Introduction
CHAPTER 1- An outline survey of Welsh political history, c.1050–1332
CHAPTER 2 – The Age of the Princes: shifting political cultures and structures
CHAPTER 3 – The other Wales: the March
CHAPTER 4 – The limits to princely power
CHAPTER 5 – New ascendancies
Envoi
Notes
Select bibliography
Index

Cyflwyno'r Awdur(on)

David Stephenson

Mae David Stephenson yn Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd yn Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg, Prifysgol Bangor. Mae ei gyhoeddiadau diweddar yn cynnwys cyfraniadau at Wales and the Welsh in the Middle Ages (2012) a Monastic Wales: New Approaches (2013).

Darllen mwy