UWP

O Dan Lygaid y Gestapo

Yr Oleuedigaeth Gymraeg a Theori Lenyddol yng Nghymru

Awdur(on): Simon Brooks

Iaith: Cymraeg

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

  • Rhagfyr 2004 · 224tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708319215
  • · eLyfr - pdf - 9781423742333

Am y llyfr

Astudiaeth ysgolheigaidd o ddylanwad yr Oleuedigaeth ar feirniadaeth a theori llenyddol yng Nghymru yn yr 20fed ganrif, yn arbennig ei ddylanwad ar weledigaeth rhyddfrydwyr, Cristnogion, cenedlaetholwyr, marcsiaid a ffeminyddion.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Simon Brooks

Mae’r academydd Dr Simon Brooks yn awdur sawl cyfrol arloesol gan gynnwys O dan lygaid y Gestapo (2004) ac Yr Hawl i Oroesi (2009), ac ef oedd cyd-olygydd Pa beth yr aethoch allan i’w achub? (2013).

Darllen mwy