UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Pacifism, Peace and Modern Welsh Writing

Awdur(on): Linden Peach

Iaith: Saesneg

Cyfres: Writing Wales in English

Mai 2019256 tudalen

Clawr Caled - 9781786834027 Clawr Meddal - 9781786834034 eLyfr - epub - 9781786834058 eLyfr - mobi - 9781786834065 eLyfr - pdf - 9781786834041

Am y llyfr

Yn y gyfrol hon ceir cyflwyniad i gyfraniad llenyddiaeth Gymraeg fodern i’n dealltwriaeth o heddwch a heddychiaeth – pwnc pwysig nad yw wedi cael fawr o sylw mewn astudiaethau Cymreig. Gan fabwysiadu agwedd lenyddol-hanesyddol at y pwnc, mae’n datgelu sut mae ysgrifennu Cymraeg modern yn agor hanes mewn ffyrdd y mae disgwrs hanesyddol ar ei ben ei hun ambell waith yn methu â gwneud. Mae’n dadlau bod cysyniadau heddwch, tangnefedd a heddychiaeth wedi chwarae rôl ehangach a mwy cymhleth ym mywyd Cymru nag y cydnabuwyd, yn bennaf drwy heddychwyr o ddeallusion dylanwadol Cymraeg eu hiaith. Mae’r awdur yn ein hatgoffa bod heddychiaeth Cymru’n wahanol i heddychiaeth Lloegr oherwydd y Gymraeg ei hun, ei chysylltiadau â chenedlaetholdeb Cymreig a’r ffaith ei bod yn wynebu heriau a phwysau na wynebwyd erioed mohonynt gan heddychiaeth yn Lloegr.


Dyfyniadau

‘Pacifism, Peace and Modern Welsh Writing is an enlivening and erudite study, which draws on a range of Welsh-language and English-language texts to reveal the distinctive, interwoven history and cultural importance of pacifist thought in Wales.’
- Dr Laura Wainwright, author of New Territories in Modernism: Anglophone Welsh Writing 1930–1949

‘Words! What do they mean? This book starts with the problem of words. “Pacifism” can mean “cowardice” or “in praise of peace”, depending on who says it and what their purpose is. In exploring the apparent paradox, this book expands the meaning of what it is to be a pacifist.’
- Professor David Cadman, co-editor of Peacefulness (2017)

'This impressive study will certainly inform and stimulate the much needed future debate on the elusive subject of pacifism in modern Wales. It deserves to be widely read, more than once in fact, and is a most suitable recent addition to a very successful series of academic studies.'
- J. Graham Jones, Gwales

Cynnwys

Series Editors’ Preface
Preface
Acknowledgements
Pacifism and Protest:
Mapping Welsh Pacifism
The Bible and the Prison
Peace and Peacefulness:
The Spirit of Pacifism: Waldo Williams and D. Gwenallt Jones
Unpeaceful Voices: Writing the Home Fronts
Conflicting Worlds
Post-Pacifism: Peace and War
A Welsh Pacifist Translation of an English Classic an Afterword
Notes
Select Bibliography
Index

Cyflwyno'r Awdur(on)

Linden Peach

Darllen mwy