UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

‘Pe Gallwn, Mi Luniwn Lythyr’

Golwg ar Waith Menna Elfyn

Awdur(on): Rhiannon Marks

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Beirniadaeth Lenyddol Llyfrau Cymreig

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

Medi 2013

Clawr Meddal - 9780708326749 eLyfr - epub - 9781783165834 eLyfr - mobi - 9781783165841 eLyfr - pdf - 9780708326763

Am y llyfr

Cyflwyno'r Awdur(on)

Rhiannon Marks

Mae Rhiannon Marks yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd a dyma ei chyfrol gyntaf o feirniadaeth lenyddol.

Darllen mwy