UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

‘Pe Gallwn, Mi Luniwn Lythyr’

Golwg ar Waith Menna Elfyn

Awdur(on): Rhiannon Marks

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Cymreig a Cheltaidd Llyfrau Cymreig

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

Hydref 2013288 tudalen

Clawr Meddal - 9780708326749 eLyfr - epub - 9781783165834 eLyfr - mobi - 9781783165841 eLyfr - pdf - 9780708326763

Am y llyfr

Cyfrol o feirniadaeth lenyddol arbrofol yw hon sy’n cynnig deongliadau amrywiol o waith y bard Menna Elfyn, ac yn rhoi cip inni ar ein hymwneud a llenyddiaeth a’n harferion darllen. Eir ati i gynnig dehongliad ffres o’r gwaith gan arbrofi am y tro cyntaf yn y Gymraeg a dull beirniadaeth epistolaidd, sef cyfres o lythyrau ffuglennol. Dyma hefyd yr astudiaeth estynedig gyntaf o farddoniaeth Menna Elfyn: rhoddir sylw i waith y bardd yn benodol, ond edrychir hefyd ar faterion cyfoes fel cyfieithu, perfformio a marchnata llenyddiaeth yn y Gymru sydd ohoni. Eir ati i herio arferion academaidd trwy droedio’r ffin rhwng ‘ffaith’ a ‘ffuglen’ er mwyn creu beirniadaeth aml-leisiol a darllenadwy sy’n adlewyrchu natur gymhleth ac amlweddog y broses ddarllen.

Cynnwys

Diolchiadau Rhagair Cyflwyniad Yr Ohebiaeth Ol-Nodyn

Cyflwyno'r Awdur(on)

Rhiannon Marks

Mae Rhiannon Marks yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd a dyma ei chyfrol gyntaf o feirniadaeth lenyddol.

Darllen mwy