UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Pur fel y Dur

Y Gymraes yn Llên Menywod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Awdur(on): Jane Aaron

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Astudiaethau Rhywedd Llyfrau Cymreig

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

Rhagfyr 1998240 tudalen216x138mm

Am y llyfr

Astudiaeth gynhwysfawr a difyr o’r modd y delweddir y Gymraes yn llenyddiaeth Gymraeg y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Jane Aaron

Mae Jane Aaron yn Athro mewn Saesneg ym Mhrifysgol De Cymru. Hi yw awdur Pur fel y Dur - Y Gymraes yn Llên Menywod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg (Gwasg Prifysgol Cymru, 1998) a golygydd Our Sisters' Land (ailargraffwyd 2004) a Postcolonial Wales (2005). Ei llyfr diweddaraf yw Welsh Gothic (Gwasg Prifysgol Cymru, 2013).

Darllen mwy