UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Search for the Nile’s Source

The Ruined Reputation of John Petherick, Nineteenth-century Welsh Explorer

Awdur(on): John Humphries

Iaith: Saesneg

Medi 2013

Clawr Meddal - 9780708326732 eLyfr - epub - 9781783161041 eLyfr - mobi - 9781783161058 eLyfr - pdf - 9780708326787

Am y llyfr

Cyflwyno'r Awdur(on)

John Humphries

Mae John Humphries yn gyn-olygydd papur newydd a gohebydd tramor.

Darllen mwy