UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Ail Gyhoeddiad

The New Companion to the Literature of Wales

Golygydd(ion): Meic Stephens

Iaith: Saesneg

Medi 1998831 tudalen236x156mm

Am y llyfr

Argraffiad newydd, diwygiedig wedi ei ddiweddaru o gyfeirlyfr gwerthfawr i lenyddiaeth Cymru, boed yn Gymraeg neu yn Saesneg, yn cynnwys dros 400 o gofnodau newydd mewn cyfanswm o bron i 3,300 cofnod, ynghyd â rhestr o ddyddiadau pwysig yn hanes Cymru, a rhestr o enillwyr a lleoliadau’r Eisteddfod Genedlaethol er 1861.

Dyfyniadau

'The New Companion to the Literature of Wales is without peer, by far the most comprehensive and well conducted guide we have yet had...it is a stunning bargain...an indispensable, invaluable accession for reference libraries worldwide.' Reference Reviews.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Meic Stephens

Mae Meic Stephens yn awdur, yn olygydd ac yn newyddiadurwr ar ei liwt ei hun. Ymhlith y cyfeirlyfrau a luniwyd ac a olygwyd ganddo y mae The Oxford Companion to the Literature of Wales (1986), ac A Dictionary of Literary Quotations (1990). Mae hefyd yn gyd-olygydd ar y gyfres Writers of Wales.

Darllen mwy