UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Thomas Charles o’r Bala

Awdur(on): D. Densil Morgan

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Bywgraffiad Llyfrau Cymreig

Gorffennaf 2014

Clawr Meddal - 9781783160686 eLyfr - epub - 9781783162246 eLyfr - mobi - 9781783162253 eLyfr - pdf - 9781783160693

Am y llyfr

Cyflwyno'r Awdur(on)

D. Densil Morgan

Mae D. Densil Morgan yn Athro yn yr Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd, ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Darllen mwy