UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Tir Newydd

Lenyddiaeth Gymraeg a'r Ail Ryfel Byd

Awdur(on): Gerwyn Wiliams Non Tudur John Rowlands

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Cymreig a Cheltaidd Llyfrau Cymreig

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

Rhagfyr 2005

Clawr Meddal - 9780708319116 eLyfr - pdf - 9781423742111

Am y llyfr

Cyflwyno'r Awdur(on)

Gerwyn Wiliams

Addysgwyd Gerwyn Wiliams ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac mae'n Athro mewn Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Darllen mwy

Non Tudur

Darllen mwy

John Rowlands

Roedd John Rowlands yn Athro yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Roedd yn awdur ac yn gyn-olygydd y gyfres Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig.

Darllen mwy