UWP

Videogames and Horror

From Amnesia to Zombies, Run!

Awdur(on): Dawn Stobbart

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Y Cyfryngau Ffilm a Theatr

Cyfres: Horror Studies

  • Hydref 2019 · 304tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9781786834362
  • · eLyfr - epub - 9781786834386
  • · eLyfr - mobi - 9781786834393
  • · eLyfr - pdf - 9781786834379

Am y llyfr

Mae gemau fideo yn llawn elfennau arswydus – ac yn llawn arswyd, agwedd o’r cyfryngau a anwybyddwyd i raddau helaeth yn y gymuned academaidd o ran astudiaethau hir ym maes ysgolheictod gemau fideo, sy’n tyfu’n gyflym. Daw From Amnesia to Zombies i ymuno â’r drafodaeth hon, gydag archwiliad swmpus o arswyd fel motiff mewn gemau fideo. Mae’r gyfrol yn ymdrin ag ymchwil ysgolheigion blaenllaw ar draws y dyniaethau sy’n archwilio presenoldeb, rôl a swyddogaeth arswyd mewn gemau fideo, a thrwy wneud hynny mae’n dangos sut mae’r gêm fideo yn dod yn rhan o drafodaethau am arswyd a sut mae gemau fideo’n cynnig bwlch unigryw, radical, y mae arswyd yn arbennig o addas i’w lenwi. Mae’r pynciau dan sylw’n cynnwys llunio straeon mewn gemau fideo, rôl yr anghenfil, ac wrth gwrs, sut caiff marwolaeth ei drin fel offeryn dysgu ac fel agwedd ar arswyd.

Dyfyniadau

‘An insightful exploration of horrific content in videogames throughout the medium’s history, illustrating the significance of horror adaptation, intertextuality and remediation across a broad range of titles. From Haunted House to Amnesia, Stobbart presents an informed and necessarily interdisciplinary account of the transmedia interactions between horror games, literature and cinema. An engaging and accessible contribution to videogame genre scholarship.’
- Dr Ewan Kirkland, University of Brighton

Cynnwys

Acknowledgments
Contents
List of Illustrations
Foreword
Introduction: A Light in the Darkness: Videogames and Horror
Chapter 2: Dissecting the Videogame: Genres in the Medium
Chapter 3: Transgressing Boundaries: Adaptation, Intertextuality, and Transmedia
Chapter 4: Play Me a Story: Storytelling in Horror Videogames
Chapter 5: Who Am I?: Identity and Perspective
Chapter 6: The Undead Invade: Monsters in Videogames
Chapter 7: Death and the End: The Final Chapter?
Epilogue
Bibkliography
Filmography
Gameography

Cyflwyno'r Awdur(on)

Dawn Stobbart

Darllen mwy