UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

‘Y Blaid Ffasgaidd yng Nghymru’

Plaid Cymru a'r Cyhuddiad o Ffasgaeth

Awdur(on): Richard Wyn Jones

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Gwleidyddiaeth Llyfrau Cymreig

Cyfres: Safbwyntiau

Gorffennaf 2013

Clawr Meddal - 9780708326503 eLyfr - epub - 9781783161065 eLyfr - mobi - 9781783161072 eLyfr - pdf - 9780708326565

Am y llyfr

Ers degawdau clywyd cyhuddiadau cyson o du Cymry uchel eu parch fod cenedlaetholwyr Cymreig wedi cydymdeimlo â Ffasgaeth yn ystod dyddiau duon y 1930au a’r Ail Ryfel Byd – cyhuddiad a fyddai’n pardduo enw unrhyw elyn gwleidyddol. Yn y gyfrol arloesol hon, mae sylwebydd gwleidyddol amlycaf Cymru yn pwyso a mesur gwirionedd y cyhuddiadau. Yn ogystal â bwrw goleuni newydd ar agweddau Plaid Cymru a’i harweinwyr yn ystod y cyfnod hanesyddol dan sylw, mae’r llyfr yn cyflwyno trafodaeth heriol ar natur diwylliant gwleidyddol y Gymru gyfoes.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Richard Wyn Jones

Mae Richard Wyn Jones yn dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd lle mae'n Athro yng Ngwleidyddiaeth Cymru ac yn Gyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru.

Darllen mwy