UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Y Chwyldro Ffrengig a’r Anterliwt

Hanes Bywyd a Marwolaeth Brenin a Brenhines Ffrainc Gan Huw Jones, Glanconwy

Golygydd(ion): Ffion Mair Jones

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Ieithoedd Modern Llyfrau Cymreig

Cyfres: Cymru a’r Chwyldro Ffrengig

Ionawr 2014272 tudalen234x156mm

Clawr Meddal - 9780708326497 eLyfr - epub - 9781783160792 eLyfr - pdf - 9780708326992

Am y llyfr

Dyma olygiad o anterliwt gan Huw Jones, Glanconwy, o gyfnod cythryblus y Chwyldro Ffrengig. Cyhoeddwyd y testun ym 1798, ond ni chafodd unrhyw sylw gan ysgolheigion yr anterliwt yn ystod yr ugeinfed ganrif, ac mae’r golygiad hwn yn dwyn drama newydd sbon i’r amlwg mewn anterliwt sy’n adrodd hanes cwymp brenin a brenhines Pabyddol ac unbeniaethol Ffrainc. Ynghyd a’r golygiad o’r anterliwt, cyflwynir yn y gyfrol destun rhai o faledi a cherddi Huw Jones, i ddwyn bardd na chafodd fawr sylw hyd yma i olwg y cyhoedd unwaith eto.

Cynnwys

Dulliau Golygu: Nodyn Hanes Bywyd a Marwolaeth Brenin a Brenhines Ffrainc: Testun Nodiadau ar yr Anterliwt Atodiad 1: Tonau’r anterliwt i. Tri Chant o Bunnau ii. Tempest of War iii. Betty Brown iv. Difyrrwch Gw}r y Gogledd v. God Save the King Baledi a Cherddi Huw Jones, Glanconwy 1. ‘[Cerdd] yn achos y rhyfel presennol’ 2. ‘[Cerdd] yn rhoi hanes brwydr a fu rhwng Lloegr a Hisbaen, y 14 o Chwefror 1797, a’r modd y gorchfygwyd yr ysbaeniaid gan Syr John Jervis, Admiral Lloegr’ 3. ‘Carol Plygain’ ar ‘Difyrrwch Gw}r y Gogledd’ 4. ‘Carol Plygain’ ar ‘Terfyn y Dyn Byw’ 5. Englyn 6. ‘Carol Plygain’ ar ‘Hir Oes Dyn’ 7. Englyn ymyl dalen Nodiadau ar y Baledi a’r Cerddi Atodiad 2: Tonau’r cerddi i. Charity Meistress (cerdd 1) ii. Duw Gadwo’r Brenin (yr hen ffordd) (cerdd 2) iii. Difyrrwch Gw}r y Gogledd (cerdd 3) iv. Hir Oes Dyn (cerdd 6) Geirfa: Nodyn Esboniadol Geirfa Llyfryddiaeth Ddethol

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Ffion Mair Jones

Mae Dr Ffion Mair Jones yn Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.

Darllen mwy