UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Y Gymraeg yn ei Disgleirdeb – Yr Iaith Gymraeg Cyn y Chwyldro Diwydiannol

Golygydd(ion): Geraint H. Jenkins

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Ieithoedd Modern Llyfrau Cymreig

Cyfres: Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg

Hydref 2000464 tudalen234x156mm

Am y llyfr

Cyfrol gyntaf cyfres ar hanes cymdeithasol yr iaith Gymraeg. Mae’r gyfrol, sy’n cynnwys deuddeg pennod gan arbenigwyr yn y maes, yn ymdrin â sefyllfa’r iaith yn y cyfnod rhwng y Deddfau Uno a dechrau’r Chwyldro Diwydiannol. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1997.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Geraint H. Jenkins

Mae Geraint H. Jenkins yn Athro Emeritws ac yn Uwch Gymrawd Mygedol yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Darllen mwy