UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Ysgrifau ar Theatr a Pherfformio

Golygydd(ion): Lisa Lewis Anwen Jones

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Y Cyfryngau Ffilm a Theatr Llyfrau Cymreig

Gorffennaf 2013240 tudalen

Clawr Meddal - 9780708326510 eLyfr - epub - 9781783165735 eLyfr - mobi - 9781783165742 eLyfr - pdf - 9780708326572

Am y llyfr

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Lisa Lewis

Mae Lisa Lewis yn Ddarllenydd mewn Astudiaethau Theatr a Pherfformio ac yn Bennaeth yr Adran Ddrama yn yr Atrium, Ysgol Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol Caerdydd, Prifysgol De Cymru.

Darllen mwy

Anwen Jones

Mae Anwen Jones yn Ddarlithydd Astudiaethau Theatr yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth ac yn Gadeirydd Cangen y Brifysgol o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Darllen mwy