UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Ysgrifau ar Theatr a Pherfformio

Golygydd(ion): Lisa Lewis Anwen Jones

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Y Cyfryngau Ffilm a Theatr Llyfrau Cymreig

Gorffennaf 2013240 tudalen234x156mm

Clawr Meddal - 9780708326510 eLyfr - epub - 9781783165735 eLyfr - mobi - 9781783165742 eLyfr - pdf - 9780708326572

Am y llyfr

Dyma gasgliad arloesol o ysgrifau ym maes Astudiaethau Theatr ac Astudiaethau Perfformio yn y Gymraeg, sy’n cynrychioli rhai o brif drafodaethau’r ddisgyblaeth dros y blynyddoedd diwethaf. Ceir cyfraniadau allweddol gan arbenigwyr yn eu maes, gan gynnwys trafodaeth ar y gofod theatraidd; ar gyfarwyddo ac ar ddamcaniaethau actio; dadansoddiad o ddatblygiad y theatr fodern yn Ewrop mewn perthynas a theori drama; ymdriniaeth ar y theatr ol-ddramataidd; disgwrs ar genedligrwydd a’r theatr genedlaethol; cyfraniad unigryw ar berfformio safle-benodol; archwiliad i berthynas yr archif a hunaniaeth; trafodaeth ar y berthynas rhwng corff a chymuned; a deialog rhwng dwy ddramodwraig. Mae’r gyfrol yn ganllaw i genhedlaeth o fyfyrwyr sy’n barod i ymgymryd a’r her o ddatblygu a chyfoethogi’r drafodaeth ysgolheigaidd ar ddrama, theatr a pherfformio yng Nghymru.

Cynnwys

Cyflwyniad i’r Llyfr – Lisa Lewis ac Anwen Jones (Golygyddion) Ysgrifennu ar gyfer y theatr – Sera Moore Williams a Sian Summers Corff a Chymuned – Margaret Ames Agweddau ar Gyfarwyddo yn Ewrop – Roger Owen Agweddau ar Theatr Ewrop – Anwen Jones Agweddau ar y Gofod Theatraidd – Ioan Williams Theatr Ol-ddramataidd – Gareth Evans Ysgrifennu am Waith Ymarferol – Lisa Lewis Theatr i Gynulleidfaoedd Ifanc – Sera Moore Williams Agweddau ar Theatrau Cenedlaethol – Anwen Jones Theatr Safle Penodol – Mike Pearson Dadansoddi Cynhyrchiad – Lisa Lewis Damcaniaethau Actio – Lisa Lewis Yr Archif – Rowan O’Neill Perfformio Aml-gyfrwng – Jodie Allinson

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Lisa Lewis

Mae Lisa Lewis yn Ddarllenydd mewn Astudiaethau Theatr a Pherfformio ac yn Bennaeth yr Adran Ddrama yn yr Atrium, Ysgol Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol Caerdydd, Prifysgol De Cymru.

Darllen mwy

Anwen Jones

Mae Anwen Jones yn Ddarlithydd Astudiaethau Theatr yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth ac yn Gadeirydd Cangen y Brifysgol o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Darllen mwy