UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Newyddion

Her a Hawl Cyfieithu Dramâu: Saunders Lewis, Samuel Beckett a Molière

Gan Rhianedd Jewell, awdur Her a Hawl Cyfieithu Dramâu: Saunders Lewis, Samuel Beckett a Molière Pan es i am gyfweliad i astudio Ffrangeg ac Eidaleg ym Mhrifysgol Rhydychen, rhoddwyd dau fersiwn o’r un testun imi eu darllen ymlaen llaw: y naill yn y Ffrangeg a’r llall yn y Saesneg. Roedd yn rhaid imi benderfynu pa un

Darllen mwy

Evan James Williams: Ffisegydd yr Atom

Gan Rowland Wynne, awdur Evan James Williams: Ffisegydd yr Atom Un bore, tra ar wyliau yn Copenhagen, penderfynodd ffrind a minne osgoi llwybrau poblogaidd y twristiaid ac ymweld ag archif ym mhrifysgol y brifddinas. I’r rhai sy’n ymddiddori mewn gwyddoniaeth, mae’r archif yn Copenhagen yn un hynod iawn oherwydd ei bod yn gartref i bapurau a

Darllen mwy

Cristnogaeth a Gwyddoniaeth

gan Noel A. Davies a T. Hefin Jones, awduron Cristnogaeth a Gwyddoniaeth Noel A. Davies Fy wythnos gyntaf yn Ysgol Ramadeg Llambed. Ar yr amserlen: ‘science’. A doeddwn i ddim wedi clywed y gair o’r blaen! Mynd i’r wers gynta (ffiseg, os wy’n cofio’n iawn). Ffeindio’r cyfan braidd yn annisgwyl, ond roeddwn yn dda mewn mathemateg

Darllen mwy

Cof ac Hunaniaeth yn y Wladfa

gan Geraldine Lublin, awdur Memoir and Identity in Welsh Patagonia: Voices from a Settler Community in Argentina Mewn cyfweliad diweddar ar BBC Radio Cymru, gofynnwyd imi a ddylai’r Cymry ymddiheuro i bobloedd frodorol Patagonia am gymryd eu gwlad. Roedd hwn yn gwestiwn anodd a chymhleth I’w  ateb yn llawn o fewn yr ychydig funudau oedd gen

Darllen mwy

Cyfaill Pwy o’r Hen Wlad?

gan Rhiannon Heledd Williams, awdur Cyfaill Pwy o’r Hen Wlad? Pennod goll yn hanes Cymru yw’r un am y Cymry a ymfudodd i Ogledd America yn y 19eg ganrif. Erbyn 1850, credir bod tua 30,000 o Gymry wedi ymgartrefu ar y cyfandir – mwy o lawer nag i Batagonia – er i’r Wladfa ennyn llawer

Darllen mwy

Cyfarwyddwr Newydd i Wasg Prifysgol Cymru

Mae Prifysgol Cymru yn falch iawn i gyhoeddi bod Natalie Williams wedi’i phenodi’n Gyfarwyddwr newydd ar Wasg Prifysgol Cymru. Ganwyd a magwyd Natalie yng Nghaerdydd, a daw â dealltwriaeth eang o’r byd cyhoeddi i’r rôl. Graddiodd ag Anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Southampton, a dechreuodd ei gyrfa gyhoeddi ym maes Cyfraith academaidd

Darllen mwy

Wythnos Adolygiadau Cymar 2016

19eg-26ain o Fedi yw Wythnos Adolygiadau Cymar ‘Scholarly Kitchen’; fel mae’r cogyddion yn nodi yn eu blog ar y 19eg o Orffennaf, “Roedd wythnos Adolygu 2015 yn ddigwyddiad bach, arbrofol. Ond fe wnaeth daro nodyn gyda llawer o unigolion a sefydliadau.” Felly, ar ôl yr arbrawf cyntaf, rydym yn falch iawn yma yng Ngwasg Prifysgol

Darllen mwy

Lansiad Yr Athrofa: Institute for Education

Lansiwyd menter bwysig ym myd addysg yng Nghymru ar y 15fed o Fehefin yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Mae arbenigwyr rhyngwladol blaengar ym myd addysg wedi estyn eu cefnogaeth i sefydlu Comisiwn Addysg Cymru i weithio ochr yn ochr â’r Athrofa: Institute for Education, a sefydlwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn

Darllen mwy

XML ym Manceinion

Ar 15 Mawrth 2016, mynychodd tri ohonom o GPC gwrs undydd XML, sef ‘Extensible Markup Language’, wedi’i drefnu gan John Normansell o Wasg Prifysgol Manceinion. Ymunodd cynrychiolwyr o Wasg Prifysgol Caeredin a Gwasg Prifysgol Lerpwl gyda ni mewn ystafell yn Adeilad Renold. Mae’r adeilad hwn hefyd yn gartref i swyddfa GPM ar gampws y Brifysgol,

Darllen mwy

Paratoi ar gyfer Mynediad Agored a’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF)

Bydd Mynediad Agored yn orfodol o eleni ymlaen i erthyglau mewn cyfnodolion ar gyfer REF, felly hoffwn atgoffa cyfranwyr a golygyddion ein cyfnodolion yn gyflym am hyn. Y dyddiad allweddol yw 1 Ebrill 2016, oherwydd fe fydd Mynediad Agored yn amod hanfodol ar gyfer erthyglau mewn cyfnodolion a’u derbyniwyd i’w cyhoeddi ar ôl y dyddiad

Darllen mwy

Swydd Wag – Swyddog Datblygu Marchnata

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod sydd wedi ei lleoli yng Ngwasg Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd, i arwain a datblygu ymhellach ei gweithgareddau marchnata ar draws pob sianel gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol. I gael rhagor o fanylion, cliciwch yma I gael ffurflen gais arlein, cliciwch yma Dyddiad Cau: 25 Ionawr 2016