UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Newyddion

Lansio hunangofiant Kenneth O. Morgan

Yn ei hunangofiant dadlennol, a gyhoeddwyd yn agos i’w ben-blwydd yn wythdeg, mae Kenneth O. Morgan yn adlewyrchu ar ei brofiadau o briodi a cholled, o ail-briodi a bod yn rhiant, cyfeillgarwch, crefydd a moesoldeb, a’i ymatebion i’r newidiadau hanesyddol mae wedi tystio iddynt, o fynychu ysgol bentref yng Nghymru wledig yn ystod yr ail

Darllen mwy

Ffair Lyfrau Frankfurt

Gall canol Hydref feddwl un peth yn unig: Ffair Lyfrau Frankfurt! Mae’r Frankfurter Buchmesse bron mor hen â’r llyfr printiedig, ac mae’n parhau i fod yn un o uchafbwyntiau calendr cyhoeddwyr pob blwyddyn. O’r 14-18 Hydref roedd Gwasg Prifysgol Cymru yn rhan o stondin yr ‘Independent Publishers Guild (IPG)’, gydag ein cyfeillion o weisg prifysgolion

Darllen mwy

Cynhadledd Llên Gwerin ac Anthropoleg

Ar Ddydd Gwener 16 Hydref mynychais gynhadledd ar y cyd rhwng y Gymdeithas Llên Gwerin a’r Sefydliad Anthropolegol Brenhinol yn Llundain. Cynlluniwyd y gynhadledd er mwyn hybu cydweithrediad rhwng y ddwy ddisgyblaeth. Yn hanesyddol, mae aelodaeth y Gymdeithas a’r Sefydliad wedi gorgyffwrdd, sy’n tystio i’r agosatrwydd rhwng y ddau faes. Dangoswyd hynny’n glir yn y

Darllen mwy

Paratoi ar gyfer REF

Tra bod llawer o academyddion yn mwynhau eu gwyliau haf dros y moroedd, mae cwmwl ar ffurf y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) nesaf yn prysur agosáu i’r lan. O gymryd y bydd yr amserlen yn dilyn un REF 2014, byddwn yn anelu i gyhoeddi llyfrau a chyfnodolion ar gyfer REF 2020 erbyn Medi 2019 –

Darllen mwy

Digwyddiadau Medi 2015

5    10fed Cynhadledd MA ar gyfer Athrawon Mathemateg Uwchradd, Prifysgol Stirling 7    Rhwydwaith Modernaidd Cymru Cynhadledd 2015, Prifysgol Abertawe 7-9    Cymdeithas Arthuraidd Ryngwladol, Cynhadledd Flynyddol Cangen Prydain, Prifysgol Efrog 8-10    Cynhadledd Flynyddol ASMCF 2015: ‘Myth Making’, Prifysgol Hull 10    Gweithdy MeCCSA, ‘Shared Solidarities’, Prifysgol Sheffield Hallam 11-12    Chwyldro, Ymneilltuaeth,

Darllen mwy

When Will Wales Be? Simon Brooks & Daniel Williams argue and debate

Informed by history, inspired by the Scottish revolutions, rolling debate about the future of Welsh nationalism. When was Wales, and when will it be? Opportunities for all to discuss. All welcome. Ymlaen mae Canaan! Ymlaen! #PrydBydd Mawrth, 7 Gorffennaf 7yh ABERYSTWYTH – Caffi MGs Cadeirydd: Jasmine Donahaye Noddwyr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol Mynediad: prynwch baned! Digwyddiad

Darllen mwy

Digwyddiadau Awst 2015

1-8    Eisteddfod Genedlaethol, Meifod 3-7    XVII Cyngres Hanes Economaidd y Byd, Canolfan Gynadledda Ryngwladol Kyoto, Japan 27-28    ECREA Cynhadledd Cyfathrebu Gwleidyddol 2015 ‘Newid cyfathrebu gwleidyddol, newid Ewrop?’, Prifysgol De Denmarc 27-29    Cynhadledd y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Astudiaethau Fictoraidd: Oes(au) Fictoraidd, Prifysgol y Drindod Leeds

Cyfnodolyn newydd: The Journal of Religious History, Literature and Culture

Bydd Gwasg Prifysgol Cymru yn cyhoeddi cyfnodolyn rhyngddisgyblaethol newydd, The Journal of Religious History, Literature and Culture, o 2015 ymlaen. Bydd y cyfnodolyn, sy’n olynu The Welsh Journal of Religious History a Trivium, yn cynnwys erthyglau ar bob agwedd o hanes, llenyddiaeth a diwylliant crefyddau o bob rhan o’r byd. Saesneg bydd iaith y cyfnodolyn,

Darllen mwy

Cynhadledd Ôl-Raddedigion Canolfan Richard Burton, 8 Mehefin 2015

Mynychais gynhadledd flynyddol Canolfan Richard Burton ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe ar yr 8fed o Fehefin. Roedd safon y papurau a gyflwynwyd trwy gydol y diwrnod yn uchel iawn. Llên Saesneg Cymru oedd pwnc y sesiwn gyntaf, maes y mae Abertawe’n gryf iawn ynddo o ran staff ac ôl-raddedigion. Dechreuodd Liza Penn Thomas

Darllen mwy

Lansio Tueddiadau Ieithoedd Cymru ac Arddangosiad Llwybrau at Ieithoedd Cymru

Cynhaliwyd noson Lansio Tueddiadau Ieithoedd Cymru ac Arddangosiad Llwybrau at Ieithoedd Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd ar 2 Mehefin, a drefnwyd gan Lwybrau at Ieithoedd Cymru, y Cyngor Prydeinig yng Nghymru, Ymddiriedolaeth Addysg CfBT, UCML Cymru a CILT Cymru. Cadeiriodd yr Athro Claire Gorrara, cyd-olygydd cyfres Ffrengig a Ffrangeg GPC, rhan gyntaf y noson i grynhoi

Darllen mwy

Digwyddiadau Gorffennaf 2015

2 Cynhadledd Wyddelig Canoloeswyr, Y Gegin Vintage, Dulyn 2-5 Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Hanes Gwyddoniaeth, Prifysgol Abertawe 3-4 Cynhadledd Cymdeithas Haneswyr Busnes, Prifysgol Exeter 6-9 Cyngres Ryngwladol Ganoloesol, Prifysgol Leeds 9-10 Colocwiwm Canoloesol ac Oes Aur (Astudiaethau Sbaenaidd), Prifysgol Northumbria 10-11 47fed Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Ymchwil Cylchgronau Fictorianaidd, Prifysgol Ghent, Gwlad Belg

Darllen mwy