UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Am gyfleoedd profiad gwaith, cysylltwch ag Eleri Lloyd-Cresci, Rheolwraig Gwerthiant a Marchnata:
elloyd-cresci@gwasg.cymru.ac.uk