UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Cylchgrawn Addysg Cymru

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn ym misoedd Mawrth a Thachwedd

Print ISSN: ISSN 2059-3708 Ar-lein ISSN: ISSN 2059-3716

Am y Cyfnodolyn

Mae’r cylchgrawn blynyddol hwn, a adwaenid gynt fel Cylchgrawn Addysg Cymru, yn trafod agweddau datganoledig ar addysg , ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Wrth ymhel â materion cyfoes yn ymwneud ag addysg, mae’r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau dadleuol ynghylch dwyieithrwydd a chrefydd yn ogystal â safonau llythrennedd a rhifedd. Mae’r ymdrechion i wella safonau addysg yng Nghymru a thu hwnt yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, a bwriad y cyfnodolyn yw cyhoeddi erthyglau cryno yn ymdrin â materion cyfredol o’r fath. Mae’r cyfnodolyn hefyd yn cynnwys adran adolygiadau.

 

 

Prisiau

Contributors

Editorial

The Wales Journal of Education and the Future of Educational Research in Wales

PROFESSOR DAVID EGAN AND DR RUSSELL GRIGG

Raising Educational and Occupational Aspirations: Encouraging family conversation

DR SUSAN GOLDING

Exploring the Extent of Enactment of Young Children’s Rights in the Education System in Wales

DR ALYSON LEWIS, DR SIAN SARWAR, DR JACKY TYRIE, DR JANE WATERS and JANE WILLIAMS

Language Learning and Childcare Choice in Wales

DR DAVID J. DALLIMORE AND DR LOWRI CUNNINGTON-WYNN

Dylanwad y Profion Darllen Cenedlaethol ar Addysgu a Dysgu Strategaethau Darllen – Astudiaeth Achos mewn Un Ysgol Uwchradd Gymraeg

JANE NICHOLAS

Tuag at y Miliwn o Siaradwyr Cymraeg: Gwersi o’r Gwerthusiad o’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

BRETT DUGGAN A HEFIN THOMAS

Narrowing the Gap: Lessons from RAISE Ten Years On

DR DUNCAN HOLTOM

What Do We Know and Not Know about Choice of Medium of Education in South-East Wales?

SIÔN LLEWELYN JONES

RESEARCH NEWS

Welsh Government

WISERD Education

USCET Cymru

Estyn

BOOK REVIEWS

Philip Dixon (2016), Testing Times

Reviewed by Dr Russell Grigg

Ken Jones (2016), Education in Britain: 1944 to the Present

Reviewed by Professor David Egan

Notes for contributors

Rhifyn:12
Rhan:1 o 2
30 Gorff 2003

Rhifyn:12
Rhan:2 o 2
14 Ebr 2004

Rhifyn:13
Rhan:1 o 2
20 Rhag 2004

Golygydd(ion)

Athro David Egan, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dr Russell Grigg, Gweinidogaeth Addysg, Emiradau Arabaidd Unedig

jane.waters@uwtsd.ac.uk

Golygydd Adolygiadau: Dr Jane Waters, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Athro Gary Beauchamp, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Athro John Furlong, Prifysgol Rhydychen

Athro Karen Graham, Prifysgol Glyndwr

Dr John Graystone, Colegau Cymru

Athro Mark Hadfield, Prifysgol Caerdydd

Athro Alma Harris, Prifysgol Malaya

Athro Emeritws David Hopkins, Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain

Dr Chris Howard, Cymdeithas Genedlaethol Prifathrawon Cymru

Dr Cath Jones, Prifysgol De Cymru

Athro David Reynolds, Prifysgol Southampton

Athro Iram Siraj, Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain

Dr Howard Tanner, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Athro Malcolm Thomas, Prifysgol Aberystwyth

Richard Thurston, Llywodraeth Cymru

Dr Jean Ware, Prifysgol Bangor

Athro Dylan Wiliam, Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain

Adolygiadau

Mae’n ddrwg gennym hysbysu darllenwyr Cylchgrawn Addysg Cymru o farwolaeth ein Golydydd Adolygiadau, Howard Tanner, ar 25 Rhagfyr 2016. Jane Waters yw Golygydd Adolygiadau newydd Cylchgrawn Addysg Cymru.