UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Cylchgrawn Addysg Cymru

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn ym misoedd Mawrth a Thachwedd

Print ISSN: ISSN 2059-3708 Ar-lein ISSN: ISSN 2059-3716

Am y Cyfnodolyn

O’r gwanwyn 2020 ymlaen, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, bydd Cylchgrawn Addysg Cymru yn gyhoeddiad Mynediad Agored platinwm llawn. Mae hyn yn golygu y bydd y cylchgrawn ar gael i’w ddarllen am ddim mewn fformat digidol yn unrhyw le yn y byd, ac na fydd unrhyw gostau i awduron gyhoeddi yn y cylchgrawn.

 

Mae’r cylchgrawn blynyddol hwn, a adwaenid gynt fel Cylchgrawn Addysg Cymru, yn trafod agweddau datganoledig ar addysg , ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Wrth ymhel â materion cyfoes yn ymwneud ag addysg, mae’r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau dadleuol ynghylch dwyieithrwydd a chrefydd yn ogystal â safonau llythrennedd a rhifedd. Mae’r ymdrechion i wella safonau addysg yng Nghymru a thu hwnt yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, a bwriad y cyfnodolyn yw cyhoeddi erthyglau cryno yn ymdrin â materion cyfredol o’r fath. Mae’r cyfnodolyn hefyd yn cynnwys adran adolygiadau.

 

 

 

Prisiau

Contributors
Editorial – Professor David Egan and Dr Russell Grigg

The ‘troublous question of the married women teachers’: The Aberdare dismissals of 1908 – Dr Sian Rhiannon Williams

Evaluating Student Mentoring as an Intervention to Support Modern Foreign Language Learning in Secondary Schools in Wales – Sally Blake and Claire Gorrara

Home-grown foreign language anxiety: Experiences of Welsh university students studying through the medium of English – Holly Parfett, Myfanwy Morgan-Jones And Dr Maxwell Hartt

Care and Education. A Case Study: Understanding Professional Roles and Identities of Teachers within a Welsh PRU – Phil Smith and Dr Mark Connolly

The Collaborative Institute for Education Research, Evidence and Impact: A Case Study in developing regional research capacity in Wales – Emily J. Tyler, Richard C. Watkins, Sarah E. Roberts, Marguerite Hoerger, Richard P. Hastings, Amy Hulson-Jones and J. Carl Hughes

Research News
Notes for Contributors

Rhifyn:12
Rhan:1 o 2
30 Gorff 2003

Rhifyn:12
Rhan:2 o 2
14 Ebr 2004

Rhifyn:13
Rhan:1 o 2
20 Rhag 2004

Golygydd(ion)

Athro David Egan, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dr Russell Grigg, Gweinidogaeth Addysg, Emiradau Arabaidd Unedig

Golygydd Adolygiadau: Dr Jane Waters, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Athro Gary Beauchamp, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Athro John Furlong, Prifysgol Rhydychen

Athro Karen Graham, Prifysgol Glyndwr

Dr John Graystone, Colegau Cymru

Athro Mark Hadfield, Prifysgol Caerdydd

Athro Alma Harris, Prifysgol Malaya

Athro Emeritws David Hopkins, Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain

Dr Chris Howard, Cymdeithas Genedlaethol Prifathrawon Cymru

Dr Cath Jones, Prifysgol De Cymru

Athro David Reynolds, Prifysgol Southampton

Athro Iram Siraj, Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain

Dr Howard Tanner, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Athro Malcolm Thomas, Prifysgol Aberystwyth

Richard Thurston, Llywodraeth Cymru

Dr Jean Ware, Prifysgol Bangor

Athro Dylan Wiliam, Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain