UWP

Llên Cymru

Iaith: Cymraeg

Print ISSN: 00760188 Ar-lein ISSN: 2058-5071

Am y Cyfnodolyn

Ers ei sefydlu yn 1950, Llên Cymru yw’r prif gylchgrawn academaidd yn ymwneud â llenyddiaeth Gymraeg.  Mae’n cyhoeddi ymdriniaethau academaidd o’r safon uchaf yn ymwneud â llenyddiaeth Gymraeg o unrhyw gyfnod, ar ffurf erthyglau ysgolheigaidd neu feirniadol, neu olygiadau o destunau.  Cyhoeddir hefyd adolygiadau ar gyhoeddiadau yn ymwneud â llenyddiaeth Gymraeg, gan gynnwys adolygiadau ar gyfrolau perthnasol a gyhoeddwyd mewn ieithoedd heblaw’r Gymraeg.  Mae’r cylchgrawn hefyd yn cynnwys adran nodiadau ar gyfer cyfraniadau byrion.  Bu’r Athro Gruffydd Aled Williams yn olygydd ar Llên Cymru ers 1997, gan drosglwyddo awenau’r olygyddiaeth i Dr Dylan Foster Evans a Dr Siwan Rosser, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, o rifyn 36 ymlaen.

Prisiau

Golygyddol: Teyrnged i’r Athro Ceri W. Lewis

 

Agweddau ar Gwlt Martin o Tours Mewn Llenyddiaeth Gymraeg Hyd c.1525 – Jenny Day

Dwy Lenyddiaeth, Dau Fyd: Diwylliant yn Llyweni yng Nghyfnod y Dadeni – Gruffydd Aled Williams

Tu Hwnt i Nant y Mynydd – Bethan Angharad Huws

‘At last the Irish trouble has come’: Ymatebion W. B. Yeats a T. Gwynn Jones i Wrthryfel y Pasg – Llŷr Gwyn Lewis

‘Eu haberth nid â heibio’: Barddoniaeth ar Gofebion Rhyfel – Gwenllian M. Awberry

‘Cymysgedd o Gymraeg llenyddol, bratiaith wallus, Wenglish, patois Cymraeg a Saesneg’: Golwg ar Gyfnewid Cod yn Ffawd, Cywilydd A Chelwyddau Sara Orwig

Lle, Perthyn a Hunaniaeth yng ngwaith Angharad Price a Rachel Trezise – Rhiannon H. Williams

 

Adolygiadau

 

Optimist Absoliwt: Cofiant Eluned Phillips – Jane Aaron

Dagrau Tost: Cerddi Aber-fan – Mihangel Morgan

Credoau’r Cymry: Ymddiddanion Dychmygol ac Adlewyrchiadau Athronyddol – Lisa Sheppard

 

Traethodau Ymchwil yn ymwneud â  Llenyddiaeth Gymraeg sydd ar y gweill ym mhrifysgolion Cymru

 

Cyfarwyddiadau i Gyfranwyr

Rhifyn:23
12 Gor 2000

Rhifyn:24
27 Meh 2001

Rhifyn:25
12 Gor 2002

Rhifyn:26
01 Gor 2003

Rhifyn:27
28 Gor 2004

Rhifyn:28
29 Gor 2005

Rhifyn:29
26 Med 2006

Rhifyn:30
30 Gor 2007

Rhifyn:31
18 Gor 2008

Rhifyn:32
01 Gor 2009

Rhifyn:33
28 Gor 2010

Rhifyn:34
20 Gor 2011

Rhifyn:35
31 Gor 2012

Rhifyn:36
15 Hyd 2013

Rhifyn:37
15 Gorff 2015

Rhifyn:38
15 Meh 2016

Rhifyn:39
15 Tach 2016

Rhifyn:40
15 Hyd 2017

Golygydd(ion)

Dr Siwan Rosser, Prifysgol Caerdydd

Athro Sioned Davies, Prifysgol Caerdydd

Dr Dylan Foster Evans, Prifysgol Caerdydd

Dr Rhiannon Marks, Prifysgol Caerdydd

Dr Llion Pryderi Roberts, Prifysgol Caerdydd

Dr Lisa Sheppard, Prifysgol Caerdydd

RosserSM@cardiff.ac.uk

Golygydd Adolygiadau: Dr Siwan Rosser, Prifysgol Caerdydd

Dr Jane Cartwright, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dr Cathryn Charnell-White, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd

Athro Sioned Davies, Prifysgol Caerdydd

Athro Marged Haycock, Prifysgol Aberystwyth

Dr Christine James, Prifysgol Abertawe

Professor Gerwyn Wiliams, Prifysgol Bangor