UWP

Studia Celtica

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Cyhoeddir yn flynyddol ym mis Rhagfyr

Print ISSN: 0081-6353 Ar-lein ISSN: 2058-5098

Am y Cyfnodolyn

Mae Studia Celtica, a gyhoeddir yn flynyddol gan Wasg Prifysgol Cymru, yn gylchgrawn awdurdodol ym maes Astudiaethau Celtaidd. Cynrychiola ymchwil rhyngwladol o’r radd flaenaf ym meysydd iaith, llenyddiaeth, hanes ac archaeoleg.

 

Prisiau

An Early Bronze Age burnt mound trough and boat fragment with accompanying palaeobotanical and pollen analysis at Nant Farm, Porth Neigwl, Llŷn Peninsula, Gwynedd – Smith et al.

Early Medieval Wales: Material Evidence and Identity – Nancy Edwards

Representations of tonsure in the Book of Kells – Daniel Mc Carthy

The semantics of Tonnad and Deug Thonnaid reappraised – Máirín Ní Dhonnchadha

A reading in Amrae Coluimb Chille: ‘tonn fo ógi oifrind’ – Máirín Ní Dhonnchadha

Some Cornish place-names with *lyw – Alexander Falileyev

A Fifteenth-Century Brenhinedd y Saesson, written by the Aberystwyth Scribe, Dafydd ap Maredudd Glais – Katherine Himsworth

St George for Wales? The Llancarfan wall paintings in their political context – Madeleine Gray

Dr Rudolf Trebitsch and his visits to Wales in 1907 and 1909 – G. M. Awbery

 

Adolygiadau

Niamh Wycherley, The Cult of Relics in Early Medieval Ireland (Elizabeth Boyle)

Mark Williams, Ireland’s Immortals: A History of the Gods of Irish Myth (John Carey)

Joseph P. Clancy (trans.), The Poems of Dafydd ap Gwilym (John K. Bollard)

David Stephenson, Medieval Powys: Kingdom, Principality and Lordships, 1132-1293 (T. M. Charles-Edwards)

Nikolai Tolstoy, The Mysteries of Stonehenge: myth and ritual at the sacred centre (Jonathan Trigg)

Wilson McLeod, Anja Gunderloch, Rob Dunbar (eds), Cànan & Cultar / Language & Culture: Rannsachadh na Gàidhlig 8 (Peadar Ó Muircheartaigh)

Astrid Petersmann, Die Kelten. Eine Einführung in die Keltologie aus archäologisch-historischer, sprachkundlicher und religionsgeschichtlicher Sicht (Raimund Karl)

Deborah Hayden and Paul Russell (eds), Grammatica, Gramadach and Gramadeg: Vernacular grammar and grammarians in medieval Ireland and Wales (Stefan Schumacher)

Rhifyn:47

Rhifyn:46

Rhifyn:45

Rhifyn:44

Rhifyn:43

Rhifyn:41

Rhifyn:40

Rhifyn:39

Rhifyn:38

Rhifyn:37

Rhifyn:35

Rhifyn:34

Rhifyn:33

Rhifyn:32

Rhifyn:24

Golygydd(ion)

Athro Dafydd Johnston, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Dr Penny Dransart, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dr Karen Stöber, Universitat de Lleida

Athro John T. Koch, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Cynigion

Dylid anfon erthyglau i’w hystyried ar gyfer eu cynnwys yn y dyfodol at Dr Penny Dransart (Archaeoleg), Dr Karen Stöber (Hanes), yr Athro John T. Koch neu’r Athro Dafydd Johnston (Iaith a Llenyddiaeth).

Adolygiadau

Dylid anfon llyfrau a defnyddiau eriall i’w hadolygu (gyda’r neges ‘I’w adolygu yn Studia Celtica‘) at y Swyddog Gweinyddol, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3HH.