UWP

The Journal of Religious History, Literature and Culture

Iaith: Saesneg

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn yn yr haf a'r hydref

Print ISSN: 2057-4517 Ar-lein ISSN: 2057-4525

Am y Cyfnodolyn

Bwriad The Journal of Religious History, Literature and Culture yw meithrin gweledigaeth olygyddol eang o hanes, llenyddiaeth a diwylliant crefyddol, heb gyfyngu’n benodol ar y weledigaeth i unrhyw gyfnod hanesyddol na lleoliad daearyddol na ffydd grefyddol. Y gobaith yw cynnig adlewyrchiad lawn o’r hyn a geir yn enw’r cyfnodolyn, gan roi sylw i’r agweddau hynny ar ddiwylliant crefyddol sy’n taflu goleuni ar arferion a syniadau crefyddol.

Prisiau

Introduction: The Succession of 1714 in Context by William Gibson

Politics, Religion and Propaganda: The Prosecution of Seditious Libel in the Last Years of Anne by Ruth Paley

Loyalty and Disloyalty: Sacheverell’s Seals by William Gibson

The Origins of Political Broadcasting: The Sermon in the Hanoverian Revolution, 1714–1716 by James J. Caudle

Hanoverian Successions, Whig Schism, and Clerical Patronage: Chaplains of George Caroline, Prince and Princess of Wales, 1714-1727 by J. C. Lees

‘King George’s Religion’: Lutheranism and the religious politics of the Hanoverian succession by Ralph Stevens

Golygydd(ion)

Athro William Gibson, Prifysgol Oxford Brookes

Dr John Morgan-Guy, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

tsougarn@edgehill.ac.uk

Golygydd Adolygiadau: Dr Nicky Tsougarakis, Prifysgol Edge Hill

Athro David Bebbington, Prifysgol Stirling

Athro Stewart J. Brown, Prifysgol Caeredin

Dr James J. Caudle, Prifysgol Yale

Dr Robert G. Ingram, Prifysgol Ohio, UDA

Athro Geraint Jenkins, Prifysgol Aberystwyth

Dr David Ceri Jones, Prifysgol Aberystwyth

Athro J. Gwynfor Jones, Prifysgol Caerdydd

Dr Frances Knight, Prifysgol Nottingham

Athro Kenneth E. Roxburgh, Prifysgol Samford, UDA

Dr Robert Pope, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Athro Huw Pryce, Prifysgol Bangor

Dr Eryn M. White, Prifysgol Aberystwyth

Y Gwir Barchedig a'r Gwir Anrh. Arglwydd Williams o Ystumllwynarth, Coleg Magdalen, Caergrawnt

Athro Jonathan Wooding, Prifysgol Sydney, Awstralia

Adolygiadau

Dylai cyhoeddwyr ac adolygwyr llyfrau gysylltu â golygydd adolygiadau’r cyfnodolyn, Dr Nicky Tsougarakis tsougarn@edgehill.ac.uk gydag unrhyw gwestiynau ynglŷn ag adolygiadau.