UWP

Cylchgrawn Hanes Cymru

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn ym misoedd Mehefin a Rhagfyr

Print ISSN: 0043-2431 Ar-lein ISSN: 0083-792X

Am y Cyfnodolyn

Cyhoeddwyd Cylchgrawn Hanes Cymru gan Wasg Prifysgol Cymru ers sefydlu’r cyfnodolyn yn 1960. Hwn yw’r cyfnodolyn mwyaf awdurdodol yn ei faes, a’i brif hanfod yw arddangos amrywiaeth eang o feysydd ymchwil ym maes hanes Cymru, o’r canoloesol hyd at y modern. Ar y bwrdd golygyddol, ceir ysgolheigion o brifysgolion Cymru, Lloegr a’r Unol Daleithiau. Adlewyrchir arbenigeddau’r bwrdd yng nghynnwys y cyfnodolyn, sydd yn ymdrin â hanes diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd.

Prisiau

‘Fooling The Court Of The Lord Pope’: Dafydd Ap Llywelyn’s  Petition To The Curia In 1244. – Benedict G. E. Wiedemann

Glyndŵr’s Rebellion, The Bishop Of Bangor And The Councils Of Pisa And Constance. – Paul Frame

Dafydd Ap Maredudd Glais: A Fifteenth-Century Aberystwyth Felon And Scribe. – Katherine Himsworth

Peaks And Troughs: Irish Transmigration Through South Wales, 1850–1900. – David Morris

Wales, Socialism And Huw T. Edwards (1892–1970). – Martin Wright

The World Cannot Hear You: Gwyn Thomas (1913–1981), Communism And The Cold War. – Daryl Leeworthy

A Film From Wales: Welsh Identity And The Children’s Film Foundation. – Robert Shail

 

Adolygiadau

 

Mitchell, Joan de Valence: – Emma Cavell

Williams, Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr: – Dylan Foster Evans

Cymru a’r Môr/Maritime Wales, 36: – Gerald Morgan

Davies, People, Places and Passions: – Carys Howells

Thompson, From the Cradle to the Coalmine: – Lesley Hulonce

Williams, Do You Hear the People Sing?: – Ben Curtis

Neale, Englynion Mynwentydd Gwlad Llŷn a’r Cyffiniau: – Gwen Awbery

Hicks, The Welsh at Mametz Wood: – Chris Williams

Williams, Wales Unchained – Llŷr Lewis

Rhifyn:26
31 Gorff 2012

Rhifyn:26
Rhan:4 o 1
15 Tach 2013

Rhifyn:26
Rhan:3 o 1
30 Gorff 2013

Rhifyn:26
Rhan:2 o 1
01 Rhag 2012

Rhifyn:26
Rhan:1 o 1
31 Gorff 2012

Rhifyn:25
Rhan:4 o 1
31 Rhag 2011

Rhifyn:25
Rhan:3 o 1
07 Gorff 2011

Rhifyn:25
Rhan:2 o 1
31 Rhag 2010

Rhifyn:25
Rhan:1 o 1
01 Gorff 2010

Golygydd(ion)

Athro Huw Pryce, Prifysgol Bangor

Athro Paul O’Leary, Prifysgol Aberystwyth

g.h.matthews@swansea.ac.uk

Golygydd Adolygiadau: Dr Gethin Matthews, Prifysgol Abertawe

Matthew Cragoe, Prifysgol Lincoln

Fiona Edmonds, Prifysgol Caerhirfryn

John S. Ellis, Prifysgol Michigan-Flint

Ralph A. Griffiths, Prifysgol Abertawe

Karen Jankulak, Felinfach, Llanbedr

Geraint H. Jenkins, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Angela V. John, Prifysgol Abertawe

Aled Gruffydd Jones, Aberystwyth

Bill Jones, Prifysgol Caerdydd

Louise Miskell, Prifysgol Abertawe

Kenneth O. Morgan, Coleg y Frenhines, Rhydychen

Robin Chapman Stacey, Prifysgol Washington, Seattle

Chris Williams, Prifysgol Caerdydd

Gareth Williams, Prifysgol De Cymru

Cynigion

 

Mae posib i awduron erthyglau yrru fersiwn ar-lein (fel atodiad mewn ebost os yn bosibl). Ni ddylai erthyglau fod yn hwy na 10,000 gair a dylid dilyn y canllawiau arddull wedi’u gosod yn y Nodiadau i Gyfrannwyr (argraffwyd yng nghefn WHR 26(4), a hefyd ar gael gan y Golygwyr).

Dylid gyrru cyfraniadau arfaethedig yn trafod hanes Cymru cyn-1700 at yr Athro Huw Pryce, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG. Ebost: his015@bangor.ac.uk 

Dylid gyrru cyfraniadau arfaethedig yn trafod hanes Cymru wedi-1700 at yr Athro Paul O’Leary, Adran Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Adeilad Hugh Owen, Penglais, Aberystwyth, SY23 3DY. Ebost: ppo@aber.ac.uk

Adolygiadau

Dylid gyrru copiau caled a digidol o adolygiadau at Dr Gethin Matthews, Adran Hanes a Chlasuron, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP. Ebost: g.h.matthews@swansea.ac.uk. Dylid gyrru llyfrau i’w adolygu at Dr Matthews i’r cyfeiriad uchod yn ogystal.

Hysbysebu

Dylid gyrru ymholiadau at Adran Gwerthiant a Marchnata, Gwasg Prifysgol Cymru.