UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Cynhadledd Ganoloesol Rhyngwladol Leeds 2014

Teithiais i Leeds ar y 9fed o Orffennaf er mwyn mynychu’r gynhadledd ganoloesol ryngwladol sy’n cael ei chynnal yn y brifysgol yno bob blwyddyn. Mae dros 2,000 o haneswyr, ymchwilwyr, awduron a myfyrwyr o Brydain, Ewrop  a thu hwnt yn mynychu’r gynhadledd, sy’n cynnwys mwy na mil o bapurau a sesiynau dros bedwar diwrnod. Bûm

Darllen mwy

From the HEFCE newsletter 06.02.14

In planning an approach for open access and the next REF, we received very clear advice that the monograph publishing world is not yet ready to support an open-access requirement. We have listened to this advice, and are proposing that monographs will not be required to be published in an open-access form to be eligible for

Darllen mwy

Cynhadledd y Gyfraith

Mynychais Gynhadledd Genedlaethol y Gyfraith yn ddiweddar ar ddiwrnod o haul godidog ym Mae Caerdydd. Trefnwyd y gynhadledd yn adeilad hardd y Pierhead gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Roedd yr ystafell gynadledda yn orlawn o fyfyrwyr sy’n astudio’r Gyfraith yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd ym mhrifysgolion Cymru. Derbyniwyd y coffi

Darllen mwy

Cynhadledd y Gymdeithas Cyhoeddwyr Annibynnol (IPG)

Cynhaliwyd cynhadledd flynyddol Cymdeithas Cyhoeddwyr Annibynnol (IPG) yn agos i Rydychen wythnos diwethaf. Roedd y neuadd arddangos yn llawn o stondinau gyda llyfrau ar bob pwnc dan haul o’r cannoedd o gyhoeddwyr annibynnol a gynrychiolwyd yn y gynhadledd.  Ar ôl paned a chyfle i gael sgwrs, ymlwybrodd y dorf mewn i’r neuadd ddarlithio er mwyn

Darllen mwy

Digwyddiadau Ebrill

Bydd staff Gwasg Prifysgol Cymru yn mynychu’r cynadleddau canlynol yn ystod Ebrill: 3 – 4 Ebrill Bydd Catherine Jenkins yn mynychu cynhadledd Cymdeithas Astudiaethau America Ladin (SLAS) yn Llundain, lle fydd yn gwerthu llyfrau o’r gyfres Iberian and American Studies ac yn rhwydweithio ag awduron a chynadleddwyr. 8 – 10 Ebrill Bydd staff yn mynychu 

Darllen mwy

Argyfwng Astudiaethau Cymraeg

‘Astudiaethau Cymreig’: ymadrodd digon llipa, yn fy marn i. Pwy glywodd am gyfeiriad at ‘Astudiaethau Seisnig’ erioed ym mhrifysgolion Lloegr? Yno, yr un fath ag ym mhob gwlad aeddfed arall, y mae’r gwaith cyson o fwrw gorolwg ddeallusol amlweddog a chynhwysfawr dros brif nodweddion y genedl yn wedd annatod a chanolog ar y gyfundrefn addysg,

Darllen mwy

Digwyddiadau Chwefror

Bydd Gwasg Prifysgol Cymru yn cymryd rhan yn y cynadleddau canlynol yn ystod Chwefror: 3ydd Bydd Robin Grossmann yn mynychu digwyddiad mae Prifysgol Caerdydd wedi trefnu er mwyn lansio llyfrau a ysgrifennwyd gan staff Ysgol y Gymraeg, yn cynnwys tri llyfr a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru sef Jaitacht, Parents Personalities and Power a Pe

Darllen mwy

R. S. yn ei lordio hi yn Llundain

Cyn diwedd blwyddyn ei ganmlwyddiant y llynedd, bu R. S. Thomas yn ei lordio hi yn Llundain. Ar nos Lun, 2 Rhagfyr, cyflwynwyd darlith gan yr Arglwydd Gowrie ar ‘The Witness of R. S. Thomas’. Daliodd Grey Gowrie sawl swydd yn y Cabinet o dan Margaret Thatcher, a bu’n gadeirydd ar Sotheby’s a Chyngor Celfyddydau

Darllen mwy

Croeso i’n gwefan newydd

Croeso cynnes iawn i gyfnod cyffrous newydd ar gyfer y Wasg – gwefan newydd sbon gyda’n blogiau dwyieithog ein hunain ar ystod eang o bynciau difyr. Gan ein bod yn cael y fraint o weithio gyda chymaint o awduron gwahanol a thalentog o bedwar ban byd, byddwn yn gwahodd rhai ohonynt i ysgrifennu blogiau ar

Darllen mwy

REF 2020 a Mynediad Agored ar gyfer Monograffau

Gwnaeth HEFCE y cyhoeddiad canlynol yn ei llythyr newyddion ar y 6 Chwefror; cyfeiriwch at wefan HEFC ar gyfer manylion pellach. “Wrth baratoi ein cynlluniau ar gyfer mynediad agored a’r Fframwaith Ymchwil Addysg Uwch (REF) nesaf, gwnaethom dderbyn cyngor clir iawn nad yw’r byd cyhoeddi monograffau yn barod eto i gefnogi anghenion mynediad agored. Rydym

Darllen mwy