UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Arthurian Literature in the Middle Ages

Cefnogir y gyfres hon gan Ymddiriedolaeth Vinaver ac mae’n darparu arolwg cynhwysfawr a dibynadwy o ysgrifennu Arthuraidd o bob ffurf a diwylliant, ar draws y cyfraniadau unigryw a wnaed at Lenyddiaeth Arthuraidd gan ddiwylliannau amrywiol Ewrop yr Oesoedd Canol. Er bod y gyfres wedi’i hanelu’n bennaf at ysgolheigion sy’n gweithio yn y meysydd a drafodir ym mhob un o’r cyfrolau, mae pob cyfrol wedi’i chynllunio i fod yn hygyrch i ysgolheigion o wahanol feysydd sy’n dymuno dysgu sut y dylanwadodd hanesion Arthuraidd ar eu meysydd ymchwil eu hunain.

Golygydd y Gyfres: Yr Athro Ad Putter, Prifysgol Bryste.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.