UWP

Contemporary Landmark Television

Mae Contemporary Landmark Television yn cynnig ymchwiliadau amserol i faes darlledu cyfredol, trwy ganolbwyntio ar brif allbwn teledu: rhaglenni. Trwy gydnabod bod ysgolheictod teledu yn elwa o ymgysylltu â phrofiad gwylio cyfredol ysgolheigion a myfyrwyr, mae’r gyfres yn ystyried cyfrwng torfol teledu fel ffynhonnell greadigol o ymyriad celfyddydol a chymdeithasol ym myd ei wylwyr.

Golygyddion y Gyfres: Yr Athro Steve Blandford, Prifysgol De Cymru; yr Athro Stephen Lacey, Prifysgol De Cymru; Dr Ruth McElroy, Prifysgol De Cymru.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.