UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Dawn Dweud

Cyfres o fywgraffiadau llenyddol yw hon, lle cyflwynir ymdriniaeth feirniadol ar waith awdur ochr yn ochr â gyrfa, bywyd ac ymateb y gwrthrych i’r byd o’i gwmpas.

Golygydd y Gyfres: Simon Brooks

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Llion Wigley, Golygydd Comisiynu – Iaith Gymraeg a Phynciau Cymreig yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.