UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Diwylliant Gweledol Cymru

Mae Diwylliant Gweledol Cymru yn seiliedig ar waith ymchwil arloesol a wnaed yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Hon yw’r gyfres gyntaf o’i math i archwilio datblygiad delweddau a’r broses o greu delweddau yng nghyd-destun ehangach datblygiad cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol cenedl Cymru, o’r cyfnod Cristnogol Celtaidd tan oddeutu 1960.

Golygydd y Gyfres: Yr Athro Geraint H. Jenkins, cyn-Gyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Llion Wigley, Golygydd Comisiynu – Iaith Gymraeg a Phynciau Cymreig yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.