UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Global Media and Small Nations

Mae Global Media and Small Nations yn canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â hunaniaeth genedlaethol, lleoleiddio a globaleiddio, gan ganolbwyntio ar genhedloedd bach yn benodol. Y nod yw casglu gwaith ynghyd ar y berthynas rhwng syniad y ‘cenedlaethol’ a’r cyfryngau a’r diwylliant a gynhyrchir mewn gwahanol fathau o gyd-destunau cenedlaethol.

Golygyddion y Gyfres: Yr Athro Steve Blandford, Prifysgol De Cymru a Dr Gill Allard, Prifysgol De Cymru.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.