UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Gothic Authors: Critical Revisions

Mae Gothic Authors: Critical Revisions yn cyhoeddi cyflwyniadau arloesol i awduron y Gothig. Mae’r gyfres yn archwilio sut y gall ymdriniaeth a safbwyntiau beirniadol ein helpu i roi gwaith awdur mewn cyd-destun newydd, mewn ffordd sy’n hygyrch ac yn llawn gwybodaeth. Mae’r gyfres hon yn cyhoeddi gwaith sydd o ddiddordeb a gwerth i fyfyrwyr ar bob lefel, ac i athrawon llenyddiaeth Gothig a hanes diwylliannol.

Golygyddion y Gyfres: Professor Andrew Smith, Prifysgol Sheffield a’r Athro Benjamin F. Fisher, Prifysgol Mississippi.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.