UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Gwent County History

Cyhoeddir y gyfres bwysig hon o gyfrolau awdurdodol ar hanes Gwent, o’r cyfnod cynhanesyddol hyd at ddiwedd yr ugeinfed ganrif, mewn cydweithrediad â Chymdeithas Hanes Sir Gwent. Mae pob cyfrol unigol yn ymdrin â hanes demograffig, cymdeithasol ac economaidd, gwleidyddol a gweinyddol, a chrefyddol yr hen Sir Fynwy.

Golygydd y Gyfres: Yr Athro Ralph Griffiths, Prifysgol Abertawe.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.