UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Iolo Morganwg and the Romantic Tradition in Wales

Mae’r gyfres hon yn trafod ac yn ailystyried bywyd, gwaith a syniadaeth Iolo Morganwg (Edward Williams, 1747–1826), y ffigwr mwyaf hynod yn hanes diwylliannol Cymru.

Golygydd Cyffredinol: Yr Athro Geraint H. Jenkins, cyn-Gyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.