UWP

Materialities in Anthropology and Archaeology

Mae Materialities in Anthropology and Archaeology yn cynnig ymchwiliad amserol i’r byd materol a lle pobloedd oddi mewn iddo. Gyda damcaniaethau traddodiadol materoliaeth yn canolbwyntio ar sut mae gwrthrychau’n siapio bywydau pobl, nod y gyfres hon ar y llaw arall (sydd wedi’i lleoli yn y Materoliaethau Newydd) yw dangos sut mae’r byd yn cynnwys cyfosodiadau o ddeunyddiau sy’n rhyngweithio, ac sydd felly’n dangos rôl gyfansoddol ac asiantaidd mater wrth ffurfio bydoedd materol.

Golygyddion y Gyfres: Luci Attala a Louise Steel, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.