UWP

Politics and Society in Wales

Mae’r gyfres hon yn archwilio materion gwleidyddiaeth a llywodraeth, ac effeithiau datganoli ar y broses o lunio polisïau wrth i’r Cynulliad Cenedlaethol aeddfedu. Mae astudiaethau yn y gyfres yn cynnwys elfennau cryf o gymhariaeth, gan alluogi gwerthusiad mwy cytbwys o’r amgylchiadau yng Nghymru.

Golygyddion y Gyfres: Dr Paul Chaney, Prifysgol Caerdydd, a Dr Andrew Thompson, Prifysgol De Cymru.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.