UWP

Cymru a’r Chwyldro Ffrengig

Mae hon yn gyfres arloesol sy’n trafod amrywiol agweddau ar effaith y Chwyldro Ffrengig ar Gymru a’i diwylliant. Cyhoeddir ynddi ystod eang o ddeunydd Cymraeg am y tro cyntaf, o faledau a phamffledi i lythyron personol a cherddi, ysgrifau, cylchgronau, pregethau, caneuon a dychanau.

Golygyddion y Gyfres/Golygyddion Cyffredinol: Dr Mary-Ann Constantine a’r Athro Dafydd Johnston, y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Llion Wigley, Golygydd Comisiynu – Iaith Gymraeg a Phynciau Cymreig yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.