Defnyddiwch y cyfeirnod HAF30 ar ein gwefan i dderbyn 30% oddi ar rhai llyfrau, gan gynnwys cludiant a phecynnu am ddim yn y DU! Cynnig yn dod i ben 31ain o Orfennaf 2020.

Mae dros 100 o deitlau wedi eu cynnwys yn y gostyngiad arbennig yma! I dderbyn y rhestr cyfan, cysylltwch â ni: bronwen.swain@gwasg.cymru.ac.uk

Use code HAF30 on our website and get 30% OFF selected titles, including FREE postage and packaging in the UK! Offer ends 31st July 2020.

Over 100 titles are included in this exclusive discount! If you’d like to receive the full list of discounted books, please contact us: bronwen.swain@press.wales.ac.uk

-
+

SPRING SALE

Enjoy 70% off over 300 titles!