UWP
Author Details

Simon Brooks

About The Author

Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Abertawe yw Dr Simon Brooks. Hanes y diwylliant Cymraeg yw maes ei arbenigedd, ac mae mae ei weithiau blaenorol yn cynnwys O Dan Lygaid y Gestapo (2004), Yr Hawl i Oroesi (2009), Pa Beth yr Aethoch Allan i’w Achub? (2013), Pam na fu Cymru (2015) ac Adra (2018).

Publication(s) (Author)