UWP

Rydym yn dathlu Blwyddyn Chwedlau Cymru gyda 20% o ostyngiad ar y teitlau isod, gan gynnwys pecynnu a chludiant am ddim! O’r Mabinogion a’r Brenin Arthur i Dylan Thomas, mae yna lyfrau yma at ddant pawb. Felly defnyddiwch y cyfeirnod YOL17 pan yn talu a dathlwch y flwyddyn gyda llyfr chwedlonol.

Cynnig yn dod i ben 31ain o Ragfyr 2017.

We’re celebrating Wales’ Year of Legends with a 20% discount, including free postage and packing in the UK, on all the below titles! From King Arthur to Welsh folklore to Dylan Thomas, there’s a book here for everyone, so use code YOL17 at the checkout and treat yourself to a legendary book.

Offer ends 31st December, 2017.