Cranogwen

Author(s) Jane Aaron

Language: Welsh

Series: Dawn Dweud

  • April 2023 · 256 pages ·216x138mm

  • · Paperback - 9781837720255
  • · eBook - pdf - 9781837720262
  • · eBook - epub - 9781837720279

About The Book

Yn oes Fictoria, ystyriwyd menywod yn anaddas ac anabl ar gyfer pob arweinyddiaeth gyhoeddus a deallusol. Ond llwyddodd Cranogwen, sef Sarah Jane Rees (1839–1916) o Langrannog, i ennill parch ac enwogrwydd fel bardd, darlithydd, golygydd, pregethwraig, dirwestwraig – ac ysbrydolwraig to newydd o awduresau a merched cyhoeddus. Mae’r gyfrol hon yn dilyn ei thrywydd er mwyn deall pam a sut y cododd Cranogwen, benyw ddibriod o gefndir gwerinol, i’r fath fri a dylanwad ymhlith Cymry ei hoes. Teflir goleuni newydd hefyd ar ei bywyd carwriaethol cyfunrywiol, a’i syniadau arloesol ynghylch rhywedd.

Cyhoeddwyd cyfrolau bywgraffiadol ar Cranogwen ym 1932 a 1981, ond oddi ar hynny mae twf y mudiad ffeminyddol wedi ysgogi llawer astudiaeth (ar awduron benywaidd a lesbiaid y bedwaredd ganrif ar bymtheg, er enghraifft, ac ar wragedd mewn cymunedau morwrol) sy’n berthnasol iawn i’w hanes. Yng ngoleuni’r holl ddeunydd ychwanegol hyn, ceir yn y gyfrol hon ddarlun newydd o’i bywyd a’i dylanwad.

Endorsements

‘Dyma glamp o lyfr i’w drysori sy’n croniclo bywyd a gwaith Cranogwen fel un o herlodesi mwyaf dylanwadol Cymru … gan grynhoi ei chyfraniad fel bardd, darlithydd, pregethwraig, ymgyrchydd a golygydd, a chwalodd ragfarnau ei chyfnod. Gwnaeth yr awdur gymwynas aruthrol â’r genedl wrth roi inni lais croyw y fenyw yng Nghymru fel un ganolog yn hanes y “ddynol ryw”. Diolchwn am gyfrol sydd yn dreiddgar, yn dyner ac yn angerddol wrth ddadlennu bywyd bythgofiadwy yn gyforiog o ryfeddoddau.’
Menna Elfyn, bardd

‘Yn yr astudiaeth ddadlennol a hynod ddarllenadwy hon cawn ddarlun byw o ragfarnau Cymru Oes Fictoria lawn cymaint â'r wraig ryfeddol a anturiodd yn eu herbyn. Roedd Cranogwen yn fardd, morwr, areithydd, ysgolfeistres, golygydd, dirwestwraig, a llawer mwy. Brwydrodd yn erbyn cyfyngderau ei hoes gydag angerdd ac asbri, a dengys cofiant ysgubol Jane Aaron iddi mor berthnasol yw ymroddiad a gweledigaeth Cranogwen hyd heddiw. Dyma gyfrol ragorol gan ysgolhaig sydd wedi gwneud mwy na neb i ddarlunio mor gyfoethog a gwerthfawr ydyw cyfraniad merched i lenyddiaeth Cymru.’
Yr Athro Angharad Price, Prifysgol Bangor

Contents

Diolchiadau
Rhagarweiniad
1. ‘Merch y Graig’
2. ‘Merch y Lli’
3. ‘Yr Awenferch’
4. ‘Llafur a Llwyddiant’
5. Tu Draw i’r Iwerydd
6. ‘Fy Ffrynd’
7. ‘Yr Ol’ a’i Brythonesau
8. Modryb Gofidiau
9. ‘Yr Efengyles’
10. ‘Byddin Merched Dewr y De’
Nodiadau
Mynegai

About the Author(s)

Author(s): Jane Aaron

Jane Aaron is Professor of English at the University of South Wales. She is the author of Pur fel y Dur - Y Gymraes yn Llên Menywod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg (University of Wales Press, 1998) and edited Our Sisters' Land (reprinted 2004) and Postcolonial Wales (2005). Her most recent book is Welsh Gothic (University of Wales Press, 2013).

Read more

-
+

SPRING SALE

Enjoy 70% off over 300 titles!