Creithiau

Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru

Editor(s): Gethin Matthews

Language: Welsh

Series: Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig

  • July 2016 · 336pages · 216x138mm

  • ·Paperback - 9781783168927
  • · eBook - epub - 9781783168941
  • · eBook - mobi - 9781783168958
  • · eBook - pdf - 9781783168934

Endorsements

‘Dyma gyfrol hynod o ddiddorol sy’n bwrw golwg dros amrywiaeth o agweddau ar hanes Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf mewn ffyrdd cyffrous ac arloesol. Gwneir cyfraniad aruthrol o bwysig i’n dealltwriaeth o hanes a diwylliant Cymru yn y cyfnod, ac mae’r gyfrol yn fodd priodol iawn o nodi canmlwyddiant y rhyfel.’
-Dr Steve Thompson, Prifysgol Aberystwyth

'Yma ceir gwledd o ddarllen difyr a chyfraniad pwysig at ein dealltwriaeth o hanes y Rhyfel Mawr' - Dr J Graham Jones, Y Cymro

'Mae'n waith a ddylai fod yn hanfodol i unrhyw un sydd am gael gwell dealltwriaeth o rai o'r prif themâu ym mhrofiad Cymru yn y cyfnod modern.'
- Robert Smith, Y Traethodydd, Hydref 2017

About the Editor(s)

Gethin Matthews

Gethin Matthews is Coleg Cymraeg Cenedlaethol Lecturer in History at Swansea University.

Read more