Cyfan-dir Cymru

Ysgrifau ar Gyfannu Dwy Lenyddiaeth Cymru

Author(s): M. Wynn Thomas

Language: Welsh

Series: Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig

  • November 2017 · 304pages · 216x138mm

  • ·Paperback - 9781786830982
  • · eBook - epub - 9781786831002
  • · eBook - mobi - 9781786831019
  • · eBook - pdf - 9781786830999

About The Book

Dyma gasgliad o ysgrifau sy’n archwilio rhai o’r dolennau cyswllt cymhleth a chyfoethog rhwng diwylliannau llên Cymraeg a llên Saesneg Cymru dros ganrif a mwy. Mae’r testunau a drafodir yn amrywio o bynciau cyffredinol (tarddiad y syniad fod y Cymry yn genedl gapelog; delweddau Cymru o Ewrop; ei hagwedd at y Taleithiau) i ddadansoddiadau manwl o weithiau unigol (Gwaed yr Uchelwyr; Ymadawiad Arthur); ac astudiaeth o awduron sydd wedi eu hanwybyddu i raddau helaeth (Pennar Davies; Alun Llywelyn-Williams).

Endorsements

‘Cyfres o ysgrifau treiddgar ac ysgogol gan bencampwr yn ei faes. Llwydda M. Wynn Thomas nid yn unig i archwilio posibiliadau dychymyg y Cymry, ond trwy ei athrylith beirniadol ei hun i ychwanegu’n sylweddol atynt.’
-Yr Athro Angharad Price, Prifysgol Bangor

Contents

Rhagair
Y genedl grefyddol
Gwreiddiau’r syniad o ‘Genedl Anghydffurfiol’
‘Y Genedl Anghydffurfiol a Llên Saesneg
Dadeni Cymru Fydd
Seisnigrwydd Ymadawiad Arthur
Chwarae rhan yng nghynhyrchiad Cymru Fydd
Tri dysgwr
Caethiwed Branwen
Yr Efrydd a’r Almonwydden
Cennad angen: barddoniaeth Waldo Williams
Dau fydolwg
Ewtopia: cyfandir dychymyg y Cymry
Gwlad o bosibiliadau: Cymru a’r Taleithiau
Dolennau Cyswllt
Y werin a’r byddigions
Monica Lewinsky a fi
Vernon Watkins, Taliesin Bro Gŵyr
Y Bardd Cocos ar gefn ei geffyl

About the Author(s)

M. Wynn Thomas

M. Wynn Thomas is Professor of English, and Emyr Humphreys Professor of Welsh Writing in English, at Swansea University.

Read more