Cyfoethogi'r Cyfathrebu

Llawlyfr Ymarferol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion

Editor(s) Steve Morris, Christine Jones

Language: Welsh

  • July 2016 · 240 pages ·216x138mm

  • · Paperback - 9781783169085
  • · Ebook - pdf - 9781783169092
  • · Ebook - epub - 9781783169108

Contents

Rhagair
Pennod 1: Dulliau Dysgu a’r Dosbarth Iaith - Emyr Davies
Pennod 2: Cynllunio Gwers - Chris Reynolds
Pennod 3: Y Wers Gyntaf – Geraint Wilson-Price
Pennod 4: Gweithgareddau Cyfathrebol – Elwyn Hughes
Pennod 5: Meithrin Sgiliau Darllen – Helen Prosser
Pennod 6: Meithrin Sgiliau Ysgrifennu – Phyl Brake
Pennod 7: Meithrin Sgiliau Gwrando a Deall a Gwylio a Deall – Julie Brake
Pennod 8: Asesu – Emyr Davies
Pennod 9: Dysgu Anffurfiol – Siôn Meredith
Pennod 10: E-ddysgu a rôl yr e-diwtor – Christine Jones
Pennod 11: Polisi ac Ymchwil ym Maes Cymraeg i Oedolion – Steve Morris
Atodiad: Cymhwyster Cenedlaethol Dysgu-cyfunol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion – Mair Evans

About the Author(s)

Author(s): Steve Morris

Steve Morris is Associate Professor of Welsh at Swansea University where he teaches in the fields of language and applied linguistics. He is a co-investigator on the CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes – National Corpus of Contemporary Welsh) project.

Read more