Cymru’r Gyfraith

Sylwadau ar Hunaniaeth Gyfreithiol

Author(s): R. Gwynedd Parry

Language: Welsh

  • July 2012 · 240pages · 234x156mm

  • ·Paperback - 9780708325148
  • · eBook - epub - 9780708326282
  • · eBook - mobi - 9780708326299
  • · eBook - pdf - 9780708325193

About The Book

An entertaining and readable discussion of some of the most challenging and controversial topics in the current Welsh law.

Endorsements

"Mae'n gampwaith o ysgolheictod blaengar ac o ymchwil toreithiog sy'n olrhain hunaniaeth gyfreithiol Gymreig o Statud Rhuddlan hyd at Refferendwm 2011; a hynny ym mhob maes sy'n berthnasol. Fel yr aeddfeda'r ffenomenon hon i faintioli credadwy, deuwn wyneb yn wyneb a phosibiliadau enfawr y dyfodol, a hefyd y pergylon, yng nghyswllt ein cenedligrwydd yn gyffredinol ac ym myd ein hiaith yn arbennig. Mae'n llyfr sy'n darllen yn wefreiddiol ac yn astudiaeth orfodol, nid yn unig i bobl y gyfraith ond i'r sawl a ddeisyf ryw ddydd weld Cymru yn genedl gyflawn." Arglwydd Elystan Morgan

Contents

1. Y Ddeddfwrfa Gymreig Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel gwneuthurwr cyfraith. Y Llwybr i Ddatganoli Cyrraedd y Nod Deddf Llywodraeth Cymru 1998 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 – Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Llywodraeth Cymru Deddfwriaeth: Y Cyfnod 2006-2011 – Mesurau’r Cynulliad – Ychwanegu at Gymhwysedd Deddfwriaethol y Cynulliad Drafftio Deddfwriaeth Deddfwriaeth: o 2011 ymlaen – Comisiwn Cymru Gyfan – Refferendwm 3 Mawrth 2011 Y Ddeddfwrfa Gymreig – Cynulliad neu Senedd? 2. Iaith Cyfiawnder Statws cyfreithiol yr iaith Gymraeg a’i defnydd o fewn y gyfundrefn gyfreithiol. Sarhad y Deddfau Uno Deddf Llysoedd Cymru 1942 Ymgyrchoedd yn 1960au Agweddau Barnwrol…y 1960au Deddf yr Iaith Gymraeg 1967 Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 Y Dimensiwn Rhyngwladol Siarter Ieithoedd Ewrop Agweddau Barnwrol – Ar ol Datganoli Deddfu yng Nghymru Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 – Statws Swyddogol y Gymraeg – Comisiynydd y Gymraeg: Pencampwr y Gymraeg – Tribiwnlys y Gymraeg 3. Rheithgorau Dwyieithog – Penbleth Geltaidd? Pwnc penodol sydd yn amlygu’r tensiynau a’r gwrthdaro gwerthoedd o fewn awdurdodaeth unedig Cymru a Lloegr. Cefndir Gwasanaeth Rheithgor fel Braint Dinasyddiaeth – Cyd-destun Hanesyddol – Dinasyddiaeth: Y Dimensiwn Ieithyddol – Y Profiad Gwyddelig Safonau Ewropeaidd? Achosion Teg a Chyfiawnder Troseddol Rheithgorau Dwyieithog: ‘ymosodiad sylfaenol’? Ymateb Llywodraeth Prydain 4. Ysgolheictod Cyfraith Swyddogaeth a chyfraniad ysgolheictod cyfraith i ddatblygiad Cymru’r Gyfraith. Dechreuadau Cyfnod yr Ehangu Y Cyfnod Modern a Datganoli Wynebu’r Rhwystrau – Economeg a Globaleiddio – Adnoddau – Diwylliant Ymchwil Y cyd-destun Ewropeaidd – Cefnogi’r egwyddor – Hyrwyddo gweithredu 5. Yr Awdurdodaeth Gymreig Er mwyn i Gymru aeddfedu fel democratiaeth gyflawn, gofynnir, oes angen sefydlu awdurdodaeth Gymreig? Awdurdodaeth Lloegr…’a Chymru’ Awdurdodaeth Gymreig? Y Gwrthwynebiad Cymhariaeth – Gogledd Iwerddon Dadleuon o blaid yr Awdurdodaeth Gymreig – Y Ddadl Gyfansoddiadol – Dadl Effeithiolrwydd – Y Ddadl Economaidd – Y Ddadl ddiwylliannol-ieithyddol

About the Author(s)

R. Gwynedd Parry

Mae R. Gwynedd Parry yn ysgolhaig ym Mhrifysgol Abertawe, ac yn fargyfreithiwr. Yn 2010, cafodd ei ethol yn Gymrawd i’r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol, ac yn Gymrawd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2018.

Read more