‘Golwg Ehangach’

Ffotograffau John Thomas o Gymru Oes Fictoria

Author(s) Ruth Richards

Language: Welsh

Series: Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig

  • February 2024 · 208 pages ·216x138mm

  • · Paperback - 9781837721177
  • · eBook - pdf - 9781837721184
  • · eBook - epub - 9781837721191

About The Book

Contents

RHESTR DDELWEDDAU
RHAGARWEINIAD
ADRAN 1. CYFLWYNIAD
1.THEMÂU A METHODOLEG
2.HANES CRYNO I FFOTOGRAFFIAETH YNG NGHYMRU A THU HWNT YNG NGHYFNOD JOHN THOMAS
3.JOHN THOMAS A’R CAMBRIAN GALLERY: GWELEDIGAETH CYMRO LERPWL O GYMRU OES FICTORIA
ADRAN 2. YMATEB NOFELYDDOL JOHN THOMAS I’W GYFRWNG
4.Y DDELWEDD A’R GAIR
5.Y GAIR A WNAETHPWYD YN ORTHRWM: HETEROGLOSSIA A MONOGLOSSIA…...
6.CYFRYNGAU CYNNYDD: PORTREADAU O DALHAIARN A SAMUEL ROBERTS, LLANBRYNMAIR
ADRAN 3. SYNIADAETH YR OES MEWN LLÊN A LLUN
7.‘Y DOGMA O ANSICRWYDD’: DANIEL OWEN A’R NARATIF DARWINAIDD
8.‘APPEARANCE, APPEARANCE’: DANIEL OWEN, JOHN THOMAS AC YMDDANGOSIAD CYMRY OES FICTORIA
9.‘ANGENRHEIDRWYDD’ ROBIN BUSNES A ‘CHARICTORS’ ERAILL I GYMRU OES FICTORIA
ADRAN 4. CYMRU A CHYMREICTOD OES FICTORIA
10.‘CYNNYDD TRI UGAIN MLYNEDD’: JOHN THOMAS, OPTIMYDD EI GYFNOD?
11.JOHN THOMAS A’R WISG GYMREIG
ADRAN 5. Y FFOTOGRAFFYDD, Y GOLYGYDD A’R ARCHIF
12.CYMRU JOHN THOMAS YN YR ARCHIF
13.Y FFOTOGRAFFYDD A’R GOLYGYDD
14.‘YR ALBUM COFFADWRIAETHOL CYMREIG’: CYFLWYNO’R WELEDIGAETH
ADRAN 6. JOHN THOMAS AC AUGUST SANDER: DAU FFOTOGRAFFYDD, DAU GYFNOD A DWY GENEDL
15.COFNODI GWEDD EIN CYFNOD
16.CYMRU A’R ALMAEN AR DROTHWY’R DYFODOL
CRYNODEB A CHASGLIADAU
LLYFRYDDIAETH

About the Author(s)

Author(s): Ruth Richards

Mae Ruth Richards yn awdur ffuglen yn ogystal â chyhoeddi’n rheolaidd ar gelf.

Read more