UWP

Hanes Cymry

Lleiafrifoedd Ethnig a’r Gwareiddiad Cymraeg

Author(s): Simon Brooks

Language: Welsh

  • March 2021 · 496pages · 216x138mm

  • ·Paperback - 9781786836427
  • · eBook - epub - 9781786836441
  • · eBook - mobi - 9781786836458
  • · eBook - pdf - 9781786836434

About The Book

Mae’r gyfrol arloesol hon yn cyflawni dwy amcan. Yn gyntaf – ac am y tro cyntaf – mae’n cynnwys hanes lleiafrifoedd ethnig oddi mewn i’r diwylliant Cymraeg, a hynny o ddyddiau Macsen Wledig hyd heddiw. Yn ail, mae’n dehongli amlethnigrwydd o safbwynt Cymraeg yn hytrach na Saesneg, sy’n arwain at y cwestiwn, ‘Pwy yw’r Cymry?’ Yn ogystal â’r hanes cyffredinol, ceir penodau am y Sipsiwn Cymreig, Gwyddelod yng Nghymru, amlethnigrwydd cefn gwlad, y Cymry fel lleiafrif ethnig yn Lloegr, a hiliaeth yn erbyn pobl ddu. O ran ei syniadaeth, mae’r gyfrol yn neilltuol gyffrous, a thrafodir pethau mor amrywiol â chenedlaetholdeb a hil, perthynas y Cymry â threfedigaethedd a chaethwasiaeth, Saeson Cymraeg, gwleidyddiaeth iaith, ac amrywiaeth mewnol mewn diwylliannau lleiafrifol. Daw’r gyfrol i ben gan ofyn ai’r Cymry yw pobl frodorol Ynys Prydain. Mae’r cwbl yn rhan o brosiect ehangach yr awdur i geisio ailddehongli’r diwylliant Cymraeg o’i gwr.

Contents

Rhestr Luniau
Rhagair
Diolchiadau

1.Cyflwyniad
2.Beth sy’n bod ar amlddiwylliannedd Eingl-Americanaidd unigolyddol?
3.Hanes Cymry – lleiafrifoedd ethnig yn yr archif Gymraeg
4.Amlddiwylliannedd Cymraeg
5.Hybridedd lleiafrifol
6.Pwy yw’r Cymry?
i.Pa mor amlethnig yw’r Fro Gymraeg wledig? Gweler Llŷn ac Eifionydd
ii.Ystyr y gair ‘Cymry’: llenorion Cymraeg o gefndir lleiafrifol ethnig
iii.Y Cymry fel lleiafrif ethnig yn Lloegr: lleiafrif heb ei gydnabod
7.Mae ’na Wyddel yn y dre – dinasyddiaeth Gymraeg a thair ideoleg: rhyddfrydiaeth, sosialaeth a chenedlaetholdeb
8.Ydy’r Cymry’n ddu? – trefedigaethwyr a threfedigaethedig
9.Y Sipsiwn Cymreig – un o ddwy bobl frodorol y Fro Gymraeg
10.Diweddglo – brodorion amlethnig Ynys Prydain
Llyfryddiaeth
Nodiadau

About the Author(s)

Simon Brooks

Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Abertawe yw Dr Simon Brooks. Hanes y diwylliant Cymraeg yw maes ei arbenigedd, ac mae mae ei weithiau blaenorol yn cynnwys O Dan Lygaid y Gestapo (2004), Yr Hawl i Oroesi (2009), Pa Beth yr Aethoch Allan i’w Achub? (2013), Pam na fu Cymru (2015) ac Adra (2018).

Read more