Llwyfannu’r Genedl Anghyflawn

Iaith a Hunaniaeth yn y Theatr Gymraeg

Editor(s) Ian Rowlands

Language: Welsh

Series: Safbwyntiau

  • July 2023 · 144 pages ·216x138mm

  • · Paperback - 9781837720286
  • · eBook - pdf - 9781837720293
  • · eBook - epub - 9781837720309

About The Book

Sut mae ysgrifennu drama ‘genedlaethol’ mewn cenedl ddwyieithog a diwladwriaeth? A yw ymdrech dramodwyr yr 1990au i ddychmygu cenedl amgen ac annibynnol ar lwyfan wedi pylu ers datganoli? Sut y mae lleiafrifoedd eraill wedi dygymod â heriau’r oes honedig ôl-fodern ac  ôl-genedlaethol hon, ac a oes gan eu profiadau wersi i Gymru? Dyma rai o’r cwestiynau y mae nifer o arloeswyr y ddrama Gymraeg gyfoes yn ymhél â nhw yn y gyfrol ddiweddaraf hon yng nghyfres Safbwyntiau. Mae Llwyfannu’r Genedl Anghyflawn yn gasgliad heriol o ysgrifau, wedi ei guradu a’i olygu gan un o’n dramodwyr mwyaf blaengar.

Endorsements

‘Pwy na fyddai isio theatr sy’n “ategu at y broses o lunio dyfodol gwell ar gyfer cenedl unedig sifig … gyda’r Gymraeg wrth ei gwraidd”? Os fuoch chi’n pendroni am gyfeiriad a gwerth ein theatr gyfredol, cewch ysbrydoliaeth gan gyfranwyr y llyfr hynod yma.’

Sera Moore Williams, dramodydd a chyfarwyddwraig

Contents

Rhagair
Dramodydd ‘Proses’ Datganoli: Sylwadau ar Lwyfannu Cenedl Anghyflawn
Ian Rowlands
Plethu Diwylliannau Perfformio: Theatr Drawsddiwylliannol Gyfoes rhwng Cymru a Bryniau Casi
Lisa Lewis
Pwy fuck yw’r werin datws erbyn hyn?’ Y Werin, y Genedl a’r Ddrama
Dafydd Llewelyn
Menywod ar Lwyfan: Llais y Fenyw yn y Theatr Gymraeg
Sharon Morgan
Iaith fel Arf, Iaith fel Allwedd: Cyfweliad gydag Aled Jones Williams a Sergi Belbel
Hannah Sams a David George
Bywgraffiadau
Mynegai

About the Editor(s)