Nid Sianel Gyffredin Mohoni!

Hanes Sefydlu S4C

Author(s): Elain Price

Language: Welsh

Genre(s): History Welsh Interest

Series: Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig

  • July 2016 · 336pages · 216x138mm

  • ·Paperback - 9781783168880
  • · eBook - epub - 9781783168903
  • · eBook - mobi - 9781783168910
  • · eBook - pdf - 9781783168897

Endorsements

‘Ar sail ymchwil manwl a thrylwyr, cyfweliadau dadlennol a dehongliad sy’n dangos dealltwriaeth o ysbryd ac amgylchiadau’r cyfnod, mae Elain Price yn cyflwyno hanfod blynyddoedd cynnar cyffrous sefydlu S4C. Dyma gyfrol sy’n cyflwyno a dehongli hanes darlledu o safbwynt ymarferol yn erbyn cefndir gwleidyddol, economaidd a diwylliannol Cymru a’r iaith Gymraeg yn chwarter olaf yr ugeinfed ganrif.’ - Euryn Ogwen Williams, cyn-Gyfarwyddwr Rhaglennu S4C

About the Author(s)

Elain Price

Dr Elain Price lectures in media at Swansea University.

Read more