UWP

O Dan Lygaid y Gestapo

Yr Oleuedigaeth Gymraeg a Theori Lenyddol yng Nghymru

Author(s): Simon Brooks

Language: Welsh

Series: Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig

  • December 2004 · 224pages · 216x138mm

  • ·Paperback - 9780708319215
  • · eBook - pdf - 9781423742333

About The Book

A scholarly, theoretical discussion about the resemblance between the history of enlightenment in Europe and the intellectual history of welsh-speaking Wales in the 20th century, comprising of a new insight into the work of such figures as R.T. Jenkins, John Gwilym Jones and Hywel Teifi Edwards.

About the Author(s)

Simon Brooks

Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Abertawe yw Dr Simon Brooks. Hanes y diwylliant Cymraeg yw maes ei arbenigedd, ac mae mae ei weithiau blaenorol yn cynnwys O Dan Lygaid y Gestapo (2004), Yr Hawl i Oroesi (2009), Pa Beth yr Aethoch Allan i’w Achub? (2013), Pam na fu Cymru (2015) ac Adra (2018).

Read more